Yttrandefrihet på nätet

Av: Nils Funcke

Innehållsförteckning

En guide om gränserna för det tillåtna på nätet

I den här guiden lär du dig …

  • Yttrandefrihetens grunder.
  • Lagar som påverkar yttrandefriheten.
  • Censur och förbud.
  • Yttrandefrihet i olika medier.
  • Vad som är yttrandefrihetsbrott.
  • Om ansvar och skadestånd.
  • Förslag på lagändringar.
  • Etik och etikett på nätet.

Innehåll