Vilken rätt har konsumenten vid e-köp?

Det är skillnader i konsumentskyddet beroende på om du handlar i en nätbutik som har sin hemvist i Sverige, inom EU eller i exempelvis USA.

Bankerna garanterar kortbetalning

Det är nämligen bankens ansvar att se till att de betalningstjänster de levererar – som kontokort – är säkra.Om du en i övrigt vacker morgon upptäcker att ditt konto är länsat och inser att det har skett genom att någon handlat med ditt kontokortsnummer behöver du ändå inte vara särskilt orolig. Ett samtal till din bank torde lösa problemet tämligen omgående. Det är nämligen bankens ansvar att se till att de betalningstjänster de levererar – som kontokort – är säkra. Om någon ändå lyckats komma över ditt kontokortsnummer och handlat med det ska banken ersätta dig.

Givetvis gäller reglerna om att du inte får ha handskats vårdslöst med kortet, men normal användning – inklusive betalning över nätet – räknas inte som vårdslöshet.

Normalt sett gör banken en undersökning vid sådana här fall, men de brukar sätta in de förlorade pengarna på ditt konto i väntan på att den blir klar.

EU ger bra skydd

Om du handlar från en nätbutik har du faktiskt i vissa fall ett bättre skydd än om du handlar i en fysisk butik. Åtminstone gäller det rätten att ångra sig. I Sverige är den tiden 14 dagar, och i övriga Europa minst 7 arbetsdagar. Det styrs av ett EU-direktiv som talar om vilka regler som gäller vid distanshandel, till vilken alltså e-handel räknas.

Men det kan för all del bli lite knivigt att avgöra vilket lands regler som gäller. En nätbutik kan ju drivas i exempelvis Tyskland, men sälja till svenska kunder. Om butiken i allt väsentligt är anpassad till den svenska marknaden är det förmodligen de svenska reglerna som gäller, även om grundregeln säger att det är lagarna i det land där butiken finns som ska styra.

På motsvarande sätt som för ångerrätten finns skydd för ”oskäliga avtalsvillkor”, rätt att reklamera varor och rätt att få pengarna tillbaka vid utebliven leverans.

Om det skulle uppstå en tvist mellan dig som konsument och företaget du har handlat av kan du få hjälp av konsumentmyndigheten i respektive land. I Sverige vänder du dig till Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se). Om du har handlat av ett företag utanför Sverige, men inom EU, kan du anmäla företaget till en central organisation, Econsumer.gov. Den hjälper förvisso inte enskilda konsumenter men verkar för att höja säkerheten inom den europeiska konsument-e-handeln.

För att få hjälp med tvister med utländska företag inom EU vänder du dig till Konsument Europa (www.konsumenteuropa.se), som kan tala om vilken myndighet i det aktuella landet du bör kontakta.

Utomeuropeiska näthandlare bestämmer själva

Om du däremot handlar av en butik i USA gäller inte dessa regler. Då gäller faktiskt inga generella regler alls. Istället är det innehållet i det avtal du ingår vid varje köp som styr vilka rättigheter du har.

Du måste själv ta reda på vad som gäller i varje enskilt fall i sådana frågor som ångerrätt, möjlighet att reklamera och hur lång tid efter köpet säljaren tar på sig ansvaret för fel som kan uppstå hos varan. Kolla också om du får någon tillverkargaranti på produkten och om den garantin i så fall gäller i Sverige.

När du handlar av en nätbutik utanför Europa måste du också betala svensk moms och i förekommande fall tullavgifter. Dessa läggs normalt på av det bolag som levererar varan till dig i Sverige.