Vad är e-handel?

Begreppet e-handel har ingen riktig definition, men i konsumentfallet är det i princip det som uppstår när någon köper eller säljer en vara från en nätbutik. Idag säljs böcker, elektronik och resor med stor framgång över nätet. Många upplever att det ofta är billigare och bekvämt att handla över nätet. I synnerhet om e-handelsföretaget erbjuder snabb och smidig logistik.

Kort om utvecklingen av e-handel mot konsumenter

Har du e-handlat något på sistone? Chanserna är stora att du har gjort det, även om du knappast lär ha använt begreppet. E-handel mellan företag och konsumenter – som den här guiden handlar om – växer, som man brukar säga, närmast lavinartat eller åtminstone kraftigare än den fysiska handeln. Men så började den också från en lägre nivå, i mitten av 1990-talet existerade inte ens e-handel.

Begreppet e-handel har ingen riktig definition, men i konsumentfallet är det i princip det som uppstår när någon köper eller säljer en vara från en nätbutik. Det är inte märkvärdigare än så. Idag är det som sagt varken ovanligt eller någon särskilt märkvärdig eller komplicerad företeelse.

Annat var det i tidernas begynnelse, det vill säga i slutet av 1990-talet. Då var det verkligen något märkvärdigt och det var också rätt svårt att sälja även de enklaste varor över nätet.

…förhoppningarna på det nya sättet att bedriva handel var höga. Även om det faktiskt inte alltid var helt klart exakt vilka förhoppningarna var.Det var en ny kanal för både butiker och konsumenter och ingen visste riktigt hur man skulle bete sig. Det fanns också tekniska hinder som försvårade för den tidige e-handelsentreprenören. Men förhoppningarna på det nya sättet att bedriva handel var höga. Även om det faktiskt inte alltid var helt klart exakt vilka förhoppningarna var.

Generellt ansågs e-handeln kunna gynna konkurrensen och därmed skapa lägre priser för konsumenter, samtidigt som det för näthandlarnas del skulle skapa avsevärt större marknader och ge möjligheter till ökade volymer och bättre lönsamhet.

Men e-handlandet lyfte inte direkt. I början av år 2000 stod den för blott 1,1 procent av den totala detaljhandeln. Ett år senare hade den ökat till 1,6 procent. Lönsamheten var inte heller särskilt hög eller utbredd inledningsvis. Under 1999 var en av fem nätbutiker lönsamma. Men redan följande år gick fler än varannan butik med vinst.

De som snabbt blev framgångsrika inom e-handel – och som än idag hör till de starkaste aktörerna – var företag som tidigare hade ägnat sig åt postorderförsäljning. E-handeln är ju i sin enklaste form inte något annat än just postorder. Istället för en tryckt katalog presenteras produkterna på nätet, och istället för att skicka in en beställningstalong eller ringa in sin beställning beställer man med några musklick.

Alla väsentliga delar, som logistik och metoder att hålla ordning på stora kunddatabaser, fanns redan på plats hos postorderföretagen när e-handeln började ta fart. Men de hörde inte till pionjärerna och de fick sällan särskilt stora rubriker. Det var istället helt nystartade rörelser som tog de första stegen inom e-handeln, med högst varierande resultat.

Idag ser det annorlunda ut. Näthandeln mot konsumenter är inte bara väl etablerad och kraftigt växande. Den tycks också stå emot försvagningar i den ekonomiska konjunkturen bättre än traditionell handel. Det blev uppenbart under julhandeln 2008, då nätbutikerna gick bättre än någonsin medan fysiska butiker inte upplevde den kraftiga försäljningsökning som julhandeln normalt innebär för dem.

E-handelns omsättning under december 2008 ökade med 15 procent jämfört med december 2007 enligt betalväxelföretaget Dibs (leverantör av betaltjänster). Räknat i antal varor var ökningen hela 25 procent. Försäljningen i fysiska butiker inom detaljhandeln sjönk istället. Visserligen inte särskilt mycket – enligt Handelns Utredningsinstitut med 1,1 procent – men jämfört med föregående års ökning på runt tre procent var det förstås en påtaglig minskning.

E-handeln klarar sig alltså bra i lågkonjunktur och flera undersökningar tyder också på att den goda tillväxten för e-handeln fortsätter.

Att utvecklingen av e-handel mot konsumenter skulle få så stor omfattning var det få som anade för mindre än tio år sedan, …Att utvecklingen av e-handel mot konsumenter skulle få så stor omfattning var det få som anade för mindre än tio år sedan, strax före millennieskiftet. Och om svenska banker på något märkligt vis hade fått som de ville då kanske inte heller utvecklingen skulle ha tagit en sådan fart.

Bankerna ville nämligen inte tillåta nätbetalning med kredit- eller kontokort – idag en av de mest eftertraktade och vanligaste betalformerna bland konsumenterna. Strax före millennieskiftet diskuterades till och med huruvida det skulle gå att införa ett förbud mot detta i Sverige. Anledningen till detta var rädslan för bedrägerier. Man befarade att kundernas kontokortsnummer kunde komma i orätta händer i samband med transaktioner över nätet.

Istället för kontokortsbetalningar ville bankerna att butiker och konsumenter skulle använda en teknik som kallades SET (Secure Electronic Transactions). Men butikerna var högst ovilliga, och konsumenterna också. SET var både för krångligt och för dyrt.

Först när en av de tidiga så kallade betalväxlarna, en leverantör av betaltjänster, anslöt sig till en brittisk bank för att kunna erbjuda svenska kunder möjlighet till kortbetalningar på nätet gav de svenska bankerna med sig.

Idag är kortbetalningar via svenska banker en av de vanligaste betalningsmetoderna och problemet med bedrägerier relaterat till detta är litet.

E-handeln mår sammanfattningsvis gott. Omsättningen stiger kraftigt trots en svag konsumtionsmarknad i övrigt och tilltron till e-handeln är fortsatt stor hos både konsumenter och e-butiker. Hela 88 procent av de svenska e-butikerna förväntar sig att försäljningen ska öka under 2009. Konsumenterna tror också på en ökning, även om andelen positiva inte är lika stor som bland butikerna.