Inledning

E-handel mot konsumenter är ännu ett tämligen nytt fenomen, som växer kraftigt. Allt fler handlar alltså allt mer och för somliga är det till och med en källa till stor rikedom. Och även om de flesta av oss knappast blir rika på e-handel ger den stora möjligheter till smartare, lönsammare och bekvämare affärer för såväl företag som konsumenter. Det finns gott om exempel på framgångsrik e-handel men också fall som visar riskerna med den.

Med den här guiden får du en inblick i hur e-handeln har utvecklats under de drygt tio år som den har förekommit i nämnvärd utsträckning. Du lär dig hur du kan bedöma såväl möjligheter med e-handeln som de risker som är förknippade med den.

Guiden består av två delar. Den första beskriver e-handeln ur ett konsumentperspektiv. Varför är det en bra idé att handla på nätet? Hur vet jag när det är riskabelt och vilka rättigheter har jag som konsument?

Den andra delen belyser e-handeln ur ett entreprenörsperspektiv. Eftersom steget från att vara konsument till att själv sätta upp en rörelse kring e-handel är förhållandevis litet är det många som prövar lyckan.

Många lyckas, men en del misslyckas också. Guiden ger en inblick i vilka faktorer som är väsentliga för att skapa rimliga chanser att nå framgång med en e-handelssatsning.

Guiden är ingen komplett handbok kring e-handel för konsumenter respektive företagare. Den är snarare orienterande och pekar på de områden som är viktiga att känna till för dig som handlar eller bedriver handel på nätet.