Inledning

WordPress är ett av de allra mest använda verktygen som finns för att bygga webbplatser. Det är gratis, det finns översatt till svenska och är tillgängligt i två versioner: En komplett tjänst, på WordPress.com, och en för användare som hellre sköter sin webbserver själv, att ladda ner från WordPress.org.

Den här Internetguiden är en uppdatering och sammanslagning av två WordPress-guider som IIS gett ut tidigare: Skapa en webbplats med WordPress – så använder du publiceringsverktyget och Kom igång med WordPress.

Skapa en webbplats med WordPress handlade helt och hållet om den WordPressversion som riktar sig till användare med en egen webbserver, medan Kom igång med WordPress tog sig an den kompletta publiceringstjänsten som finns på WordPress.com.

I den här guiden tar vi oss an båda aspekterna av WordPress, i fyra kapitel:

  • Kapitel 1 är en snabbkurs i hur webben fungerar och en kort förklaring till varför publiceringsverktyg som WordPress är till så stor nytta.
  • Kapitel 2 är en introduktion till WordPress, med de begrepp och andra aspekter som är gemensamma för både WordPress.com och WordPress.org.
  • Kapitel 3 är en praktisk handledning för att skapa en webbplats med WordPress.com.
  • Kapitel 4 innehåller översiktliga instruktioner för WordPress.org. Fokus ligger inte på installationsprocessen, utan snarare på de möjligheter som en egen installation ger och några viktiga saker att tänka på. Har du inte ett webbhotell som erbjuder en färdig installation av WordPress och samtidigt tycker att de instruktioner som finns på WordPress.org är för komplicerade bör du överväga att välja ett annat webbhotell eller WordPress.com.

Eftersom utvecklingen av WordPress går snabbt förändras också utseendet på publiceringsverktyget i hög takt. De skärmdumpar och instruktioner som var aktuella när den här guiden skrevs våren 2016 kan därför ha hunnit bli inaktuella. Däremot har de stora dragen i hur WordPress fungerar varit oförändrat under lång tid. Förhoppningsvis ska därför också denna guide kunna ha en hygglig livslängd.

Det är också på sin plats att skicka ett tack till Alfred Ruth, Daniel Goldberg och Linus Larsson. De skrev Skapa en webbplats med WordPress – så använder du publiceringsverktyget varifrån en del text är återanvänd i den här guiden.

Anders Thoresson, Vänersborg, juni 2016