En introduktion till WordPress

Multimedia

Till en webbplats byggd med WordPress kan du ladda upp tre typer av multimedia: Bilder, ljudklipp och filmer. Alla tre typerna hamnar i mediabiblioteket och kan därifrån infogas i det innehåll som du skapar.

Du kan antingen ladda upp filerna i förväg, eller göra det direkt från textredigeraren för det inlägg eller den sida du precis håller på att skapa.

Med en webbplats på WordPress.com är dock lagringsutrymmet begränsat till bara 3 gigabyte i gratisutförandet. Dessutom går det inte att ladda upp filmer över huvud taget om du inte blir betalande kund. Däremot går det utmärkt att först ladda upp filmer på till exempelvis YouTube eller Vimeo och därifrån bädda in dem i din webbplats.

Vad betyder ”bädda in”?

I webbsammanhang pratas det ibland om inbäddat innehåll. Det innebär att en webbsida hämtar delar från en annan tjänst. Video är ett vanligt exempel på detta.
Fördelen med inbäddat material är bland annat att du inte behöver lika stort lagrings­utrymme för din egen webbplats. Särskilt video blir snart väldigt omfattande.

Att istället ladda upp filmerna till Youtube och bädda in dem därifrån blir ett sätt att minska utrymmesbehovet hos den tjänst eller det webb­hotell där din webbplats finns. En annan fördel är att många av de tjänster du kan bädda in innehåll ifrån drivs av stora företag med kraftfull infrastruktur. Det innebär att det ibland kan gå snabbare för dina besökare att visa en film som hämtas från Youtube.

Nackdelen med inbäddat material är att din webbplats blir beroende av en extern tjänst. Om servern där din film finns har problem kommer den inte att visas på din webbplats heller. Och om företaget som driver tjänsten bestämmer sig för att lägga ner sin verksamhet eller ändra användarvillkoren innebär det att du måste göra om alla inlägg och sidor där det inbäddade innehållet finns.

Användare

Screen Shot 2016-09-06 at 09.29.00

Genom att lägga till fler användare till din webbplats kan du få hjälp med att fylla den med innehåll eller låta utvalda personer besöka en privat blogg.

En webbplats byggd med WordPress kan ha en eller flera användare, som var och en har en så kallad roll. Det gör det bland annat möjligt för dig att skapa en webbplats som du administrerar men där vänner eller kollegor kan vara med och skapa nytt innehåll.

Följande roller finns:

  • Administratör (Administrator). Användare med full tillgång till hela administratörsverktyget för webbplatsen. Kan därmed ändra i webbplatsens form och funktion, skapa och publicera egna inlägg men också redigera och radera andra användares texter. Det finns all anledning att vara försiktig med att ge nya användare den här rollen. Det finns alltid en risk att de av misstag råkar radera inlägg eller ändrar hur din webbplats fungerar.
  • Redaktör (Editor). Kan inte ändra i form och funktion, men har ­däremot full tillgång till alla användares texter.
  • Författare (Author). Kan skriva och publicera egna texter och ­dessutom ladda upp egna bilder.
  • Medarbetare (Contributor). Kan skriva egna texter, men inte publi­cera dem och inte heller ladda upp egna bilder.
  • Prenumerant (Follower). Personer som får en notifiering varje gång nytt innehåll publiceras på din webbplats. Däremot har Follower inte tillgång till någon del av administratörsgränssnittet.
  • Viewer. Om du valt att göra din webbplats privat – en möjlighet som finns om du använder WordPress.com – kan bara personer som du lägger till som Viewer se den.

Privat eller offentlig

Webbplatser som byggs med WordPress är i utgångsläget offentliga: De indexeras av nätets sökmotorer så att de kan dyka upp i sökresultatet och den som är intresserad kan besöka dem. Men det går också att använda WordPress för att bygga privata webbplatser.

Det går att skapa privata webbplatser och det går också att ändra inställningarna så att sökmotorer som hittar webbplatsen inte indexerar innehållet. Men inte någon av inställningarna kommer med en garanti.

När det gäller privata webbplatser så finns det bara inbyggt i WordPress.com. Efter att ha aktiverat den funktionen måste du ge de personer som du vill ska kunna besöka webbplatsen ett eget användarnamn, med rollen Viewer. Liknande funktioner går det att med hjälp av tillägg ge till en webbplats byggd med WordPress.org.

Men det är viktigt att komma ihåg att en inställning av det här slaget inte är hundraprocentig. WordPress.com kan till exempel drabbas av säkerhetsproblem som gör att sajter som ska vara privata ändå ligger öppna på nätet. Det är också viktigt att komma ihåg att bilder och text som publicerats på nätet är lätt att kopiera och återpublicera i ett annat sammanhang. Se därför inte möjligheten att göra en webbplats på WordPress.com privat som en garanti att allt innehåll på sajten verkligen bara kan ses av de personer som du bjudit in.

När det gäller indexeringen av sökmotorer går den att slå av för både WordPress.com– och WordPress.org-sajter. Men även om de flesta stora sökmotorer tar hänsyn till den inställningen finns det inget tekniskt hinder för dem. Inställningen är alltså att se som ett önskemål om att webbplatsen inte ska bli indexerad snarare än som en spärr som förhindrar det.

Namn och tagline

En webbplats byggd med WordPress har ett namn, och om du vill även en så kallad tagline, en slogan. Namn och slogan används på olika delar av webbplatsen, beroende på vilket tema du valt.

Kommentarer

Du kan själv välja om kommentarer ska vara aktiverade på din webbplats eller inte, om kommentarer ska kontrolleras av dig innan de publiceras och vilka som ska få lov att kommentera. Det går också att bestämma att nya kommentarer från en person som fått sin första kommentar godkänd i framtiden får sina kommentarer publicerade direkt.
Om du väljer att aktivera kommentarer på din webbplats kan du stänga av funktionen för enskilda inlägg och sidor. Det är till exempel vanligt att tillåta kommentarer på webbplatsens blogginlägg men att stänga av den möjligheten för sidorna.

Statisk eller dynamisk förstasida?

På webbplatser som byggs med WordPress är standardinställningen att startsidan – den sida på webbplatsen som besökare hamnar på när de skriver in domännamnet i sin webbläsare – ska visa de senaste inläggen. Men ibland vill du kanske bygga en webbplats där förstasidan inte innehåller de senaste inläggen, utan istället visar en presentation av företaget eller något annat. Den möjligheten finns också.

För att göra det skapar du först en sida med det innehåll som du vill ska ligga på webbplatsens startsida och sedan ställa in att den ska användas som statisk startsida. Det här är ett alternativ som exempelvis kan passa bra om du bygger en webbplats till ditt företag, där bloggen/nyhetsflödet bara är en liten del. Du behöver då också skapa en sida som heter Blogg eller liknande, men den behöver du inte fylla med något innehåll. Det kommer WordPress ordna åt dig.

Tillägg

Om du behöver fler funktioner än vad som finns i WordPress går de ofta att skaffa med hjälp av så kallade tillägg, på engelska plugin. Störst är möjligheterna om du valt att använda WordPress.org, där utbudet är väldigt stort. En del är gratis, medan andra kostar pengar. Även till WordPress.com finns ett fåtal tillägg, men inget av dem är gratis.

Säkerhet

Precis som med all annan mjukvara i en dator behöver du fundera över säkerheten på din webbplats. Två aspekter är viktiga: Att du har säkerhetskopior på din webbplats så att du kan återskapa den om den skulle krascha och att du minimerar risken för att drabbas av virus och intrång.

Använder du WordPress.com tar WordPress hand om båda de här delarna åt dig. Men det finns också en möjlighet att göra en export av allt innehåll på din webbplats, så att du har egna kopior av den. Det är en bra idé att göra det till en rutin.

Om du däremot använder WordPress.org måste du själv se till att säkerhetskopior skapas och att din webbplats är skyddad mot virus och intrång. När det gäller säkerhetskopior är det inte omöjligt att ditt webbhotell kan vara till hjälp. Börja med att fråga dem. Annars går både det och säkerheten att lösa med hjälp av tillägg.

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara