En introduktion till WordPress

Sidopaneler och widgets

Screen Shot 2016-09-06 at 08.52.16

Sidopaneler och widgets är ett smidigt sätt att återanvända samma utseende på alla webbplatsens sidor.

Många av de sidor du ser på nätet är uppdelade i flera kolumner. ­Sidans huvudsakliga innehåll, exempelvis en nyhetstext eller ett blogginlägg, ligger i den kolumn som får mest utrymme på skärmen. I smalare kolumner runt omkring finns andra sidelement. Det kan vara puffar till andra texter, länkar till arkiv eller webbplatsens kategorier, de senaste kommentarerna som dykt upp på webbplatsen.

I WordPress kallas de här kolumnerna för sidopaneler (eller sidebars om du använder engelska), medan innehållet i dem kallas för widgets.

Hur många sidopaneler som finns och hur de är placerade i förhållande till webbplatsens huvudsakliga innehåll styrs helt och hållet efter vilket tema du valt att använda. Ofta finns dessutom sido­paneler både i form av kolumner bredvid webbplatsens innehåll men också i form av både sidfot och ibland även sidhuvud.

En egenskap hos sidopanelerna är att innehållet i dem är det samma oavsett vilken sida på webbplatsen som besökaren för tillfället är på1.

I admin-panelen, under alternativet Utseende hittar du Widgets. Här kan du se vilka sidofält som finns i det tema du valt att använda, men framför allt bestämma vilka så kallade widgets som ska visas i dem.

Du kan tänka på widgets som ett slags byggklossar med sin egen färg och form. Här finns klossar för att visa just puffar till andra texter, länkar till arkiv eller webbplatsens kategorier, de senaste kommentarerna som dykt upp på webbplatsen. Och en hel del andra alternativ2.

En stor fördel med det här upplägget är att du alltså bara behöver ställa in vad som ska visas i dina sidopaneler en enda gång. Sen kommer WordPress automatiskt att se till att varje nytt blogginlägg du skriver visas tillsammans med de widgets du valt.

1. Det här är en sanning med modifikation. Vissa teman gör det möjligt att anpassa innehållet i sidopanelerna baserat på vilken sida av webbplatsen besökaren för tillfället tittar på. Men hur man gör för att åstadkomma det ligger utanför den här guiden.
2. Om du använder WordPress.com är du hänvisad till de alternativ som erbjuds på plattformen. Om du däremot använder WordPress.org kan du installera egna tillägg som utökar valmöjligheterna ytterligare.

Screen Shot 2016-09-06 at 08.59.54

Gränssnittet för sidopaneler och widgets som det ser ut i WordPress.org

Menyer

Screen Shot 2016-09-06 at 08.59.16

Du har full kontroll över de alternativ som finns i menyerna på din webbplats.

Menyerna är en viktig del av en webbplats. De hjälper besökarna att navigera på den och är ett verktyg för dig att lyfta fram det innehåll på din webbplats som du inte vill att besökarna ska missa.

I WordPress finns ett redigeringsverktyg som låter dig skapa menyerna. Här kan du välja vad som ska finnas med och alternativens inbördes ordning. Du kan bland annat låta menyn innehålla länkar till sidor eller särskilda inlägg, till en blogg eller till enskilda inläggskategorier.

Beroende på vilket tema du valt att använda för din webbplats kan antalet möjliga menyer variera. Somliga teman har bara en huvudmeny överst på webbplatsen, andra har kompletterande menyer vid sidan av innehållet eller under det.

Precis som med sidopaneler och widgets är detta inställningar som du bara behöver göra en gång. De menyer som du skapat kommer sedan att visas på alla sidor på din webbplats.

Textredigeraren

Screen Shot 2016-09-06 at 09.15.37

Dags att skriva inlägg i WordPress.com

Screen Shot 2016-09-06 at 09.15.44

…och WordPress.org

När du klickar på knappen för att skapa nytt eller redigera befintligt innehåll dyker textredigeraren upp. Textredigeraren är ordbehandlingsprogrammet i WordPress, rutan där du både skriver in text och formaterar den.

Utseendet på Textredigeraren skiljer sig åt mellan WordPress.com och WordPress.org, där en till utseendet mer avskalad text­redigerare är en del av det förenklade administratörsverktyget i WordPress.com. Samma textredigerare som finns i WordPress.com återfinns dock även i admin-panelen på WordPress.com.

I Textredigeraren finns bland annat knappar för att göra text fet eller kursiv, för att skapa både numrerade och onumrerade listor, för att lägga till länkar, citat och bilder.
För användare som är vana att jobba med html-kod finns dessutom möjligheten att växla från standardläget Visuell till Text (i WordPress.org) eller HTML (i WordPress.com). Text/HTML-läget behöver du använda om du vill klistra in HTML-kod i din text, exempelvis om du vill lägga till en film som finns publicerad på Youtube.

Textredigeraren sparar med jämna mellanrum din text som ett utkast. Men ska du skriva långt kan det ändå vara bättre att först använda ett program i datorn och kopiera det till WordPress när du är klar. Då minskar risken för att du förlorar text om det plötsligt skulle bli problem med internetuppkopplingen.

Screen Shot 2016-09-06 at 09.18.38

Äldre versioner av dina texter sparas, så att du kan återställa dem om du vill.

I Textredigeraren sparas dessutom tidigare versioner av ditt inlägg och dina sidor. I menykolumnen till vänster, klicka på kugghjulet högt upp. Då öppnas en liten ruta där du bland annat hittar äldre versioner av texten.

Utdrag och utvalda bilder

 

Screen Shot 2016-09-06 at 09.20.24

Utdrag och Utvald bild är inställningar som låter dig komplettera inläggets innehåll. Hur sammanfattningen och bilden används beror på vilket tema du valt.

Screen Shot 2016-09-06 at 09.21.43

Som komplement till texten i dina inlägg finns också möjligheten att skriva en kort sammanfattning, det som i WordPress kallas för Utdrag. Dessutom kan varje inlägg förses med en Utvald bild.

Hur de här två delarna används beror på vilket tema du valt. Men ofta används de bland annat i puffar till inlägget, till exempel i länkar från din webbplats startsida. Utdraget som text, den utvalda bilden som illustration.

Utkast, tidsinställda och publicerade inlägg

Inlägg i WordPress har ett av tre möjliga tillstånd:

  • Ett inlägg kan vara ett utkast, det vill säga en text som ännu inte är färdig att publicera.
  • Ett inlägg kan vara tidsinställt. Det är då färdigt för publicering och kommer att dyka upp på din webbplats vid ett valt klockslag en vald dag. Fram tills dess kommer webbplatsens besökare inte att se det.
  • Ett inlägg kan vara publicerat. Det visas då för de personer som besöker webbplatsen.

    Klistrade inlägg

Screen Shot 2016-09-06 at 09.24.02

Klistrade inlägg visas först, sen kommer resten av inläggen i krono­logisk ordning.

Screen Shot 2016-09-06 at 09.24.49

I Textredigeraren kan du också välja att ett inlägg ska vara klistrat. Normalt sett visas inlägg i kronologisk ordning. Med hjälp av inställningen Klistrat kan du bestämma att ett inlägg ska lyftas ut ur kronologin och alltid visas först för de besökare som läser din blogg eller ditt nyhetsflöde3.

I WordPress.com hittar du ett bokmärke långt upp till höger i Textredigeraren. Ett klick på den fäster inlägget som klistrat. I WordPress.org hittar du inställningen i rutan som heter Publicera. I den finns alternativet Synlighet, där du kan klicka på en länk med texten Redigera. Bland alternativen som då dyker upp finns en kryssruta som låter dig klistra inlägget.

3. Observera att detta bara är ett alternativ som finns för innehåll av typen Inlägg. För din webbplats Sidor finns inte motsvarande kronologiska ordning.