En introduktion till WordPress

Även om det finns en stor och viktig skillnad mellan WordPress.org och WordPress.com – egen server eller komplett tjänst – finns det också väldigt många likheter mellan de två varianterna. Oavsett vilken variant av WordPress du använder byggs webbplatsen upp av det som kallas för sidor och inlägg, du kan bestämma vilka alternativ som ska finnas i menyerna och med hjälp av olika teman anpassar du din webbplats utseende.

I kapitel 3 och 4 går vi igenom installationsprocessen för WordPress.org respektive WordPress.com och ett antal andra aspekter som är specifika för respektive alternativ. Det här kapitlet ägnar vi åt de övergripande likheterna. Det är illustrerat med skärmbilder hämtade från WordPress.com, men eventuella skillnader i WordPress.com är i de flesta fall små.

Backend och frontend

En webbplats som byggs med hjälp av publiceringssystem som WordPress består av två delar: Dels den som webbplatsens besökare ser, ibland kallad för frontend, dels den del som den eller de som sköter webbplatsen använder för att lägga in nya texter, bilder, ändra i inställningar och utseende. Den delen kallas med motsvarande terminologi för backend. I WordPress används också begreppet admin-panelen.

Det är den här uppdelningen som gör att besökare till en webbplats inte kan skriva egna inlägg, ändra utseende på den och så vidare. För att kunna använda admin-panelen krävs därför ett användarnamn och ett lösenord.

För dig som väljer att använda WordPress.org finns bara ett administratörsgränssnitt. Men för dig som väljer WordPress.com finns det två. Ett delar utseende med WordPress.org och är lite mer avancerat, med fler inställningsmöjligheter. Det andra, som alltså är unikt för WordPress.com, är en mer lättöverskådlig variant. När du använder WordPress.com leder länkar i adminstratörsgränssnittet oftast till det mer lättanvända gränssnittet, men ibland kan du också hamna i admin-panelen.

Screen Shot 2016-09-06 at 08.37.02

Admin-panelen i WordPress.org som även finns i WordPress.com.

Screen Shot 2016-09-06 at 08.38.07

Det enklare administrationsgränssnittet som bara finns i
WordPress.com.

 

Välj vad som ska visas i admin-panelen

I admin-panelen finns en meny till vänster, medan större delen av skärmen domineras av de verktyg som finns. Du kan själv välja vad som ska visas här. Längst upp till höger finns en flik som heter Screen options eller Panelinställningar. Klickar du på den får du upp en ruta där du väljer vad som ska visas och vad som ska vara dolt.

Screen Shot 2016-09-06 at 08.39.34

Klicka på den här fliken i övre högra hörnet i admin-panelen…

Screen Shot 2016-09-06 at 08.40.17

…för att visa de inställningsmöjligheter som finns för den sida av ­administratörsgränssnittet där du för tillfället befinner dig.