Länkar

Fler resurser på nätet

Många av de program som finns beskrivna i den här guiden är fritt tillgängliga på nätet. Dessutom finns där mängder av information för den som vill fördjupa sig i ämnet. Nedan följer en rad nyttiga länktips.

Kryptering

I den här guiden beskriver vi huvudsakligen kryptering med hjälp av tekniken PGP, Pretty Good Privacy. På Wikipedia finns en bra introduktion till hur den fungerar: http://en.wikipedia.org/wiki/Pretty_ Good_Privacy

Mailvelope

Ett enkelt, smidigt och kostnadsfritt sätt att kryptera mejl du skickar via exempelvis Gmail eller Outlook. http://www.mailvelope.com

Truecrypt

Ett kostnadsfritt och kraftfullt verktyg för att kryptera filer, kataloger eller hela din hårddisk. Det kan verka avskräckande till en början, men kommer med enkla stegför-steg-anvisningar. http://www.truecrypt.org

Tips och råd

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram råd och stöd till privatpersoner inom området informationssäkerhet.

Informationssäkerhet för privatpersoner

På MSB:s webbplats DinSäkerhet.se finns ett avsnitt om informationssäkerhet http://www.dinsäkerhet.se/informationssakerhet

Webbutbildning i informationssäkerhet för användare


DISA är MSB:s informationssäkerhetsutbildning för användare. http://disa.msb.se

Om MSB:s arbete med informationssäkerhet


Mer information om MSB:s uppdrag och arbete inom området informationssäkerhet. http://www.msb.se/informationssakerhet

Bruce Schneier är en profilerad säkerhetsexpert som regelbundet uppdaterar sin blogg med nyheter, spaningar och funderingar kring it-säkerhet. Läsvärt och tankeväckande för den som vill fördjupa sig i ämnet. http://www.schneier.com

Vill du testa hur säkert ditt lösenord är? Tjänsten “How secure is my password” låter dig göra just det. Ger dessutom en snyggt presenterad och fascinerande insikt i hur effektiva moderna knäckarverktyg faktiskt är. http://www.howsecureismypassword.net

Lösenord som är vanligt förekommande går fortare att knäcka. Vill du vara säker på att ditt eget verkligen är unikt? Kolla då in Xato.net och listan på de 10 000 vanligast förekommande lösenorden. https://xato.net/passwords/more-topworst-passwords/

Antivirus

En rad företag tillhandahåller antivirusprogram, ofta som en del i ett paket som även innehåller andra säkerhetsfunktioner. Här är några av de mest kända:

Programleverantörer

Microsoft Security Bulletins

Senaste nytt om säkerhetsuppdateringar för Windows och annan mjukvara från Microsoft. http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin

Apple Security Updates

Apples sida med information om säker- hetsuppdateringar. http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=sv_SE

Adobe Security Bulletins and advisories

Företaget som ligger bakom bland annat Photoshop och den populära pdf-läsaren Adobe Reader samlar här information om säkerhetsuppdateringar. https://www.adobe.com/support/security/

Tips!

Uppdatera automatiskt

De flesta leverantörer av program skickar ut säkerhetsuppdateringar automatiskt. Som användare får du i regel ett meddelande om att det finns en uppdatering tillgänglig utan att gå in på webbplatserna, men de är bra resurser för den som vill fördjupa sig i vad som pågår