Inledning

De kommande 67 sidorna är uppdelade i sammanlagt tio olika kapitel. I vart och ett av dem går vi igenom ett särskilt ämnesområde och ger handfasta tips på smarta tillvägagångssätt. Är du intresserad av något särskilt så bläddra gärna direkt till det kapitel som passar bäst, men för dig som vill ha en grundläggande teknisk genomgång rekommenderar vi att börja med kapitel 2 och kapitel 3. I dem förklarar vi några vanligt förekommande begrepp som även används senare i texten. I kapitel 10 ger vi dessutom tips på lämpliga frågor att ställa till det eller de företag du väljer att samarbeta med på nätet, något som blir allt vanligare i takt med att vi lägger vår e-post, vår kommunikation och våra filer i händerna på internetföretag som Google, Facebook och Microsoft.

Sist i guiden följer en ordlista, där vi förklarar vanligt förekommande termer och förkortningar. Använd den gärna
som en lathund, eller ta chansen att imponera på dina mer tekniskt kunniga vänner.

Vår ambition har varit att texten du håller i din hand ska vara lärorik, intressant och lättläst, men också betryggande. Visst finns det många fallgropar att vara vaksam på, och visst kan man aldrig lita hundraprocentigt på att en okänd angripare inte upptäckt nya svagheter att utnyttja för att komma åt ens hemligheter. Men det betyder inte att man ska sluta använda sig av datorer.

Nätet och den digitala tekniken för med sig fantastiska möjligheter för oss alla. Givetvis ska man inte vara rädd för att dra nytta av dem. Det gäller bara att, precis som i vilket annat sammanhang som helst, göra sig medveten om riskerna och se till att skydda sig så gott det går.