Internet of Things

Av: Tommy Sundström

Innehållsförteckning

I den här guiden lär du dig…

  • Allmän orientering om sakernas internet
  • Viktiga användningsområden för
  • Internet of Things
  • Hur sakernas internet kan påverka samhället
  • Internet of Things i Sverige
  • Hur sakernas internet påverkar företagen
  • Insikter och åsikter från fyra ledande profiler inom IoT