Ordlista

Banner
(Engelska för baner, banderoll. Kallas även webbannons eller annonsruta) Grafik, oftast animerad och rektangulär, placerad på webbsidor som reklam och med en länk till sidan den gör reklam för.

Domännamn
Också kallat internetadress. Kombination av bokstäver och siffror som oftast knyts till tjänster som webbplats eller e-post. Domännamnet översätts till motsvarande IP-adress för att man ska kunna identifiera och hitta t.ex. en webbplats på internet. Se IP-adress.

Fil
En viss mängd data lagrat med ett entydigt namn. Filer kan vara bilder, text, internetsidor m.m.

Forum
Ställe på internet där man kan ha diskussioner, utbyta åsikter eller ställa frågor och skriva svar.

Funktion
Del av en webbplats där besökarna kan vara aktiva, till exempel ett forum eller en kommentarsfunktion.

Gif-animation
Sekvens av bilder, som i snabb följd ger intryck av en liten tecknad film.

Grafikprogram
Program som gör att man kan skapa och redigera bilder i datorn.

HTML
(Hyper Text Markup Language) Programmeringsspråk för webbsidor, vars kod bestämmer hur sidan och dess innehåll presenteras.

HTML-redigerare
Program som gör att man kan skapa webbsidor utan att behöva kunna något om HTML-kod. HTML-redigeraren omvandlar automatiskt den sida man skapar till HTML-kod.

IDN
Domännamn som innehåller tecken som ligger utanför domännamnssystemets teckenuppsättning, vilket endast omfattar tecknen a–z, 0–9 och bindestreck. Exempel på IDN-tecken är å,ä,ö.

IIS
Internetstiftelsen i Sverige, även kallad IIS.

IP-adress
Adress uppbyggd av en sifferkombination som tilldelas varje resurs (till exempel server eller dator) som ska vara nåbar via internet.

Kilobyte (kB)
Måttenhet för hur stor plats en fil tar i datorn. 8 bit = 1 byte, 1024 byte = 1 kB, 1024 kB = 1 MB (Megabyte), 1024 MB = 1 GB (Gigabyte)

Kod
Kallas också källkod. En webbsidas text skriven med ett programmeringsspråk som bestämmer hur sidan och dess innehåll ser ut och fungerar.

Layoutprogram
Program som gör att man kan skapa webbsidor med hjälp av ytor, färger, linjer, text, bilder, teckningar, o.s.v.

Logga
(Kortform av logotyp) Ord, symbol eller bild som utmärker sig med ett speciellt typsnitt eller speciell färg och som symboliserar ett företag, en organisation eller representerar ett varumärke.

Länk
Genväg som, när man klickar på den, leder till en annan webbsida.

Namnserver
Se webbserver.

Nedladdning
Att ladda hem filer eller program från internet till sin egen hårddisk.

Programmering
Byggandet av en webbsida eller funktion genom skrivandet av kod i ett programmeringsspråk (exempelvis HTML).

Registrar
En registrar sköter registrering och underhåll av en innehavares domännamn gentemot IIS (som är Sveriges registry). Innehavare kan också välja att direkt ha ett avtal med IIS registrar .SE Direkt

.SE Direkt
.SE Direkt är IIS egen registrar som infördes i samband med övergången till ny affärsmodell 9 mars 2009.

Sajt
(Av engelskans site) Ett annat ord för webbplats.

Skanning
Elektronisk inläsning av ett dokument (bild, foto) i en skanner som skapar en digital bild som kan behandlas av datorn.

Struktur
Uppbyggnaden och indelningen av sidorna som utgör en webbplats.

Säkerhetsuppdatering
Miniprogram som kan laddas hem gratis för att rätta till fel i redan installerade program.

Toppdomän
Den namndel som återfinns sist i ett domännamn, exempelvis ”.se”.

Underdomän
Ett eller eventuellt flera led i domännamnet som står före huvuddomänen. Exempelvis är ”dsv” i dsv.kth.se en underdomän, också kallad subdomän.

Webbhotell
Företag som erbjuder lagring av webbplatser och sköter webbservern så att webbplatsen alltid finns tillgänglig på internet.

Webbläsare
Program som gör att man kan titta på webbsidor (t.ex. Firefox eller internet Explorer).

Webbplats
Samlingsnamn för alla dokument som utgör en gemensam plats på internet.

Webbserver
Kraftfull dator som lagrar webbplatser och ser till att de alltid finns online.

Webbsida
En webbsida är en del av en webbplats, en HTML-fil som kan visas i en webbläsare.

Webbstjärnan
IIS anordnar Webbstjärnan, en tävling i webbpublicering för skolelever i Sverige. Syftet är att utveckla användningen av internet i skolarbetet.