Läs mer

Electronic Frontier Foundation har utmärkta kostnadsfria guider hur du skyddar dig och din information på nätet. Delar av materialet riktar sig särskilt till journalister. ssd.eff.org

Comitee to Protect Journalists har omfattande säkerhetsguider för journalister. cpj.org

Tryckfrihetsförordningen (TF) 3:3. Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 2:3 Efterforskningsförbudet hittar du i TF 3:4 och YGL 2:4.
Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.

Samtliga finns att läsa på lagen.nu.

Anders R Olsson. Yttrandefrihet & tryckfrihet. Handbok för journalister (ISBN 9144056761)

TCO: Rätten att slå larm. En handbok om yttrandefriheten på jobbet.
Kan köpas från TCO eller laddas ned gratis från www.tco.se
Missa inte Internetguiden Yttrandefrihet på nätet av Nils Funcke. internetguider.se

Sus Andersson

Sus Andersson är skribent, researcher och föreläsare. Sedan många år är hon ledamot i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, där hon särskilt bevakar frågor som rör digitalt källskydd. Hon har jobbat med grävande journalistik inom teknik, miljö och natur-vetenskap, bland annat under tio år på tidningen Ny Teknik och tre år i den egna webbtidningen Farad. Sus Andersson har bland annat granskat forskningsfusk, forskningsfinansiering, kemikaliepolitik och återvinning.

screen-shot-2016-10-18-at-14-06-14

Foto: Rebecka Andersson

Petra Jankov Picha

Petra Jankov Picha är digital strateg och kommunikatör med bakgrund som journalist på bland annat Expressen och TV4. Jobbar sedan år 2001 med opinionsbildning, strategier, kampanjer, kommunikation och sociala medier i idéburen verksamhet, exempelvis på Svenska Journalistförbundet. Hon har även varit redaktör för boken Framtiden har redan varit här, om framtidens journalistik, och är författare till boken Konsten att bokblogga.

screen-shot-2016-10-18-at-14-07-24

Foto: Ola Gäverth

Fredrik Laurin

Fredrik Laurin är journalist och arbetar som redaktör på Sveriges Television. Han har tidigare varit undersökande reporter på bland annat Uppdrag Granskning (SVT), Ekot (Sveriges Radio P1) och Kalla Fakta (TV4). Fredrik Laurin har tilldelats Stora Journalistpriset tre gånger för Årets Avslöjande. Han har även fått föreningen Grävande journalisters pris Guldspaden vid tre tillfällen. Laurin har dessutom mottagit internationella priser från Investigative Reporters and Editors (IRE) och Overseas Press Club of America.

screen-shot-2016-10-18-at-14-08-52

Foto: Magnus Bergström CC-BY

Anders Thoresson

Anders Thoresson är journalist och föreläsare. Han har bevakat teknikutvecklingen sedan 1999. Först på tidningen Ny Teknik och sedan 2006 som frilans. Under åren 2011–2014 skrev han Teknikbloggen på dn.se. Han föreläser bland annat om digitalt källskydd för journalister och programmering i skolan för lärare och skolledare. Anders Thoresson har författat flera Internetguider för IIS, exempelvis om programmering för barn, it-säkerhet, webbpublicering och omvärlds­bevakning. Du hittar dem här: internetguider.se

screen-shot-2016-10-18-at-14-09-58

Foto: Sebastian LaMotte CC-BY ND

 

Digitalt källskydd
En introduktion
IIS internetguide, nr 35. 2016.
ISBN: 9144056761

Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande 2.5 Sverige.

Illustrationerna skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande-IckeKommers­iell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige.

Läs mer om ovanstående villkor på http://www.creativecommons.se­/­om-cc/licenserna/

Vid bearbetning av verket ska IIS logotyper och IIS grafiska ­element avlägsnas från den bearbetade versionen. De skyddas enligt lag och omfattas inte av Creative Commons-licensen enligt ovan.

Du hittar alla IIS utgivna internetguider på internetguider.se