De fullständiga licenstexterna

Om du vill läsa de fullständiga licenstexterna till de licenser som gås igenom i boken hänvisar vi till respektive licensorganisations webbplats. Observera att texterna i de allra flesta fall endast finns till­gängliga på engelska.

  1. Free Art License (http://artlibre.org/licence/lal/en/)
  2. GNU Free Documentation License (http://www.gnu.org/licenses/fdl.html)
  3. Sparc Author Addendum (http://www.arl.org/sparc/author/addendum.shtml)
  4. Open Database Licence Agreement (http://www.opendatacommons.org/licenses/odbl/)
  5. Kopimi (http://www.kopimi.com/kopimi/)
  6. The FreeBSD Documentation License (http://www.freebsd.org/copyright/freebsd-doc-license.html)
  7. Open Game License (http://www.opengamingfoundation.org/ogl.html)
  8. Creative Commons (http://www.creativecommons.org)

Du kan också ladda ner en pdf med licenstexterna från IIS webb­plats: https://www.iis.se/docs/copyright_copyleft_bilaga_licenser.pdf