Vallentuna gymnasium tänkte till i Webbstjärnan

Webbstjärnans specialpris för bästa pedagogiska grepp 2010 gick till Vallentuna gymnasium norr om Stockholm. Tävlingsbidraget ”Det klokaste som någonsin sagts” var ett tema-arbete i filosofi och religion som involverade ett 40-tal elever på skolan.

Idén med projektet var att undersöka i vilken mån det går att komprimera visdom till en eller ett par meningar, på ett sätt som liknar hur sanningar inom naturvetenskapen kan komprimeras till formler. Varje elev fick efter egna efterforskningar bidra med ett citat som de ansåg var det klokaste som någonsin sagts samt motivera sitt val.

På sajten http://klokaste.se har eleverna sedan lagt upp sitt citat med motiveringen för varför det är klokast, bilder för att illustrera det och ibland en bakgrund om varifrån citatet kommer. Webbplatsen har även en enkel rankningsfunktion som listar citaten efter hur många besök de har fått.

Besökare på sajten kan fritt botanisera bland kommenterade visdomsord av många olika slag. Här finns till exempel Voltaires optimistiska ”Alla sätt är bra utom de tråkiga”, Lincolns torrt humoristiska ”Det bästa med framtiden är att den bara händer en dag i sänder” och Wildes bitterljuva ”Vi ligger alla i rännstenen, men somliga av oss tittar på stjärnorna”.

Omvänt informationsflöde

– Vi har använt en pedagogik som vänder på informationsflödet. I stället för att jag som lärare berättar för dig vad du ska kunna, så får du som elev använda hela världen som din uppslagsbok och sedan berätta för mig vad du kan. Inte minst får eleverna lära sig argumentera för sina val, vilket är väldigt nyttigt, förklarar Per Norbäck, lärare bakom sajten tillsammans med kollegan Mia Cedervall.

Med hjälp av WordPress och andra bloggverktyg har eleverna själva kunnat göra mycket av arbetet med tävlingsbidraget som därigenom inte medförde en massa extra arbete för lärarna.

– Det har varit väldigt lättarbetat och eleverna var duktiga på att axla ansvaret. De samarbetade väldigt bra och många lärde sig mycket nytt om webbpublicering på köpet. När skolan funkar som bäst får man just sådana här bonuskunskaper som man kan ha stor glädje av i framtiden, säger Per.

Sätt att hävda sig i konkurrensen

Att bidraget kammade hem ett pris i Webbstjärnan ser Per som något mycket positivt för hela skolan. Liksom många gymnasieskolor i Stockholms kranskommuner har Vallentuna gymnasium blivit lidande i den hårda konkurrens som numera råder om eleverna.

– Elevernas skolval styrs mycket av rykte, marknadsföring och geografiskt läge. Väl fungerande gymnasier med duktig personal riskerar att utarmas på grund av att de ligger långt från innerstaden i kommuner som inte tycker sig ha råd med marknadsföring. Skolor som vår måste hitta andra sätt att visa framfötterna och då är Webbstjärnan en fantastisk möjlighet!

En ny respekt och värdighet

Per framhåller att webbpublicering är ett bra sätt att få eleverna motiverade att göra sitt bästa eftersom skolarbetet redovisas öppet och kan följas av föräldrar och andra. Att detta projekt dessutom deltog i en tävling gjorde ännu mer för att sporra dem.

– När vi sedan vann ett pris har det blivit en verklig injektion för eleverna. Det hände något i klassrummet efter detta. Eleverna började se på sin skola och sig själva med en ny respekt och värdighet. Många har börjat arbeta mycket hårdare och upptäckt kunskapens glädje. Det höjda självförtroende som priset har gett är värt så mycket mer än prispengarna!

Läs mer om Webbstjärnan här.

Publicerat 2010-09-22

Läs mer om: Webbstjärnan