.SE mottagare av kvalitetspris

Sedan tre år tillbaka har .SE systematiskt arbetat med SIQ:s (Institutet för Kvalitetsutveckling) modell för kundorienterad verksamhetsutveckling och i januari 2011 fick .SE ta emot Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2010.

Domarkommitténs motivering

IIS(Internetstiftelsen i Sverige)beroende allmännyttig organisation med ansvar för internets svenska toppdomän .se med registrering av (mer än en miljon) .se-domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret.

Överskottet från stiftelsens avgiftsintäkter anslås oavkortat till forskning, utbildning och undervisning inom data- och telekommunikation, särskilt med inriktning på internet.

Organisationen präglas av en verkställande ledning som genom sitt personliga engagemang tjänar som föredöme för alla medarbetare som är aktivt delaktiga i en kunddriven verksamhetsutveckling. Detta förstärks av ett genomtänkt och förankrat system för erkännande och uppmuntran.

En välplanerad verksamhet byggd på säker och skyddad information bedrivs i ett antal integrerade och samverkande processer som i samråd med organisationens kunder och leverantörer kontinuerligt förbättras. Flera processer redovisar mycket goda och trendmässigt bekräftade resultat.

Organisationen kan ytterligare utveckla metodiken i sin processorientering, fullt ut etablera sin satsning på strategisk och individuell kompetensutveckling och på miljöledning.

IIS tjänar som ett gott föredöme för systematisk verksamhetsutveckling och har genom flerårigt arbete med utvecklingen av sin verksamhet gjort sig väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Publicerat: 2011-02-02