Läraren som lär lärare IT

IT i skolan ska handla mer om kommunikation än om faktainhämtning, enligt IT-pedagogen Christina Löfving. Den inställningen vill hon dela med sig av till de lärare hon utbildar, och hon upplever att intresset är mycket större i dag än det var för ett par år sedan.

Christina Löfving har arbetat som lärare sedan 1992. De senaste åren har hennes elever dock i huvudsak varit andra lärare, som hon har undervisat i hur IT kan användas i skolarbetet.

– Det finns mycket att lära ut kring pedagogik och informationsteknik. En viktig aspekt tycker jag är att IT öppnar för kommunikation på ett annat sätt en den vanliga skolundervisningen, säger hon.

Tekniken kan också användas som en krycka, det vet alla som har deltagit i en middagskonversation där någon vid bordet har en modern mobiltelefon. Istället för att komma ihåg när freden i Brömsebro var söker man reda på årtalet när frågan dyker upp. Samma sak kan förstås ske i skolans värld men det är viktigt att inte stanna där, säger Christina Löfving.

– Det handlar inte om att ta in mer information utan om att använda tekniken på ett sätt som får eleverna att känna sig mer engagerade.

Hon nämner som en av sina förebilder den kanadensiske pedagogikforskaren George Siemens och hans teori om ”konnektivism” – den är svår att beskriva i korta drag men en grundtanke är att lärandet kan ses som en kollektiv process som både påverkas, och understöds, av tekniken. (Läs gärna mer på http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm)

Bloggande lärare blir fler

Från och med den här terminen är Christina Löfving frilansande utbildningskonsult och föreläser för lärare i hela Sverige. Men innan dess var hon i tre år anställd som en av fyra IT-pedagoger i Stenungsunds kommun och hon säger att det har skett en stor förändring under de åren; för några år sedan var hon i stort sett ensam bland lärarna om att blogga, för att ta ett exempel, men i dag finns det många lärare som använder bloggen som ett redskap i undervisningen.

Lärarna finns också i allt större utsträckning på Twitter och Facebook i dag, och kommunicerar både med varandra och med elever.

– Det finns en väldigt stor nyfikenhet bland lärarna i dag och det har blivit lättare att få kontakt med andra lärare och hitta positiva exempel som man kan ta till sig, säger Christina Löfving.

– Jag håller bland annat WordPress-utbildningar för lärare som har lag med i IIS skoltävling Webbstjärnan och till de kurserna kommer många som aldrig har publicerat sig på nätet tidigare. Det är oerhört kul att se att de vågar, för just när det gäller IT är det vanligt att man är rädd för att visa att man ”inte kan”.

Myt att lärare är i kunskapsunderläge

Apropå att kunna och inte kunna så vill Christina Löfving avliva myten om att alla elever ”kan” IT och att lärarna därför befinner sig i ett kunskapsunderläge.

– Det där stämmer inte alls, jag skulle snarare säga att elever och lärare kan olika saker. Vissa elever är absolut väldigt duktiga, och de behöver få chansen att visa det i undervisningen, men generellt sett är det farligt att tro att barn kan så mycket.

Viktigt att lärare lär av varandra

IT har kommit in i skolans värld, om än i olika tappningar på olika håll, och den är där för att stanna. På frågan om vad som bör göras härnäst för att på ett bättre sätt få in IT i undervisningen svarar Christina Löfving med att lyfta fram ett stycke ur den nya läroplanen från 2011, om vikten av att lärarna ges möjlighet att diskutera med och lära av varandra.

– Arbetslagen måste ges tid till att diskutera och reflektera över lärandet, hur det ser ut i dag och vad som är viktig kunskap.

Samtidigt är det viktigt att få in tekniken i skolan, säger hon, och där kan de satsningar på en dator per elev som görs på många håll i landet fylla en funktion.

Skriver bok om digitala verktyg och sociala medier

Christina Löfving finns på Twitter som ”itmamman” och det är också namnet på hennes blogg – itmamman.se.

– Namnet kommer från när jag gick en IT-kurs på Högskolan i Väst 2007. Som en del av kursen skulle vi starta en blogg och jag döpte min till IT-mamman. Sedan dess har namnet hängt med.

Hon skriver just nu på en bok om lärande med fokus på digitala verktyg och sociala medier. Den ska ges ut omkring årsskiftet 2011/12.

Publicerad: 2011-09-15

 

Läs mer på andra webbsidor:

Läs mer om: Webbstjärnan