Hearing om digital delaktighet 24 mars 2010

Den 24 mars 2010 arrangerade IIS den första hearingen för att fokusera på att öka den digitala delaktigheten i Sverige. Under hearingen hade publiken tillfälle att svara på mentormeterfrågor. Alla frågor och sammanställningen av svaren finns här.

Här kan du se hearingen om digital delaktighet i efterhand.

Internationella erfarenheter ger kunskap

Graham Walker från Digital Britain presenterade rapporten ”The Economic Case for Digital Inclusion”, om de ekonomiska vinster som en ökad digital delaktighet ger. Christer Marking berättade om erfarenheter från Danmark, och Tuula Haavisto om insatser som gjorts i Finland.

Tre svenska rapporter ger en tydlig bild

De tre nya rapporter som presenterades på seminariet ger en tydlig bild av vad digital delaktighet innebär, vilka målgrupperna är, samt lämpliga åtgärder och en översikt av viktiga aktörer.

Paneldebatter

Två paneler – en bestående av organisationer och en av företrädare för de politiska partierna – diskuterade digital delaktighet. Organisationerna i den första paneldebatten diskuterade utifrån lämpliga åtgärder och riksdagspartierna i den avslutande debatten redovisade sin syn på området.

Deltagande organisationer

 • IIS
 • ABF Stockholm
 • ABM-centrum, Kungliga biblioteket
 • Ad Sheik
 • Aftonbladet
 • Bildningsförbundet Östergötland
 • Centerpartiet
 • ckarlstrom.com
 • Copylinda
 • Dataföreningen i Sverige
 • Digital Inclusion, UK
 • DIU
 • DSV
 • Edgren Consulting & Trading AB
 • Eight Communications
 • Fastighetsmäklarnämnden
 • Finansdepartementet
 • Folkbildningsförbundet
 • Folkbildningsrådet
 • Folkpartiet
 • Funka Nu
 • Governo AB
 • Handelsbanken
 • Handisam
 • Hill & Knowlton
 • Hjälpmedelsinstitutet
 • HSB Södermanland
 • Huddinge kommun
 • Hyperfinder
 • Högskoleverket
 • IHT, Institutet för Human Teknologi
 • IKT-lyftet, Regionbibliotek Stockholm
 • Infontology/Diakrino
 • Institutionen för Informatik och Media
 • InView AB
 • IT- og Telestyrelsen, Danmark
 • IT Rådgivarna,
 • IW EDUC
 • IVA
 • iweduc.se
 • JMC
 • JMW
 • Järna bibliotek/Södertälje kommun
 • Kairos Future International
 • Katrineholms bibliotek
 • Kista Folkhögskola
 • Kombinera
 • Kommerskollegium
 • Kommunikationsmyndigheten PTS
 • Kunskapsskolan AB
 • Livstycket
 • Luleå Tekniska Universitet
 • Länsbibliotek Dalarna
 • Länsbibliotek Sörmland
 • Länsbibliotek Östergötland
 • Länsförsäkringar AB
 • Medborgarskolan
 • Miljöpartiet de gröna
 • Mindsource
 • Mittuniversitetet
 • Moderaterna
 • Nationellt IT-användarcentrum
 • Net4Dev
 • NiLi
 • Novus
 • Näringsdepartementet
 • Olsson Research
 • Post- och Telestyrelsen
 • PricewaterhouseCoopers
 • Regionbibliotek Stockholm
 • Rosario Bustes
 • S:ta Ragnhildgymnasiet
 • SEB
 • SeniorNet
 • Seniornett Norge
 • Serratusell Wallin Consulting
 • SESIG projekt
 • Skatteverket
 • Sloga
 • Socialdemokraterna
 • Somaliska föreningen
 • Språkrådet
 • Statistiska centralbyrån
 • Stiftelsen Electrum
 • Stockholms stadsbibliotek – Kista
 • Stockholms universitet
 • Studiefrämjandet
 • Svensk Biblioteksförening
 • Sveriges Kommuner och Landting
 • Synovate
 • Södertälje stadsbibliotek
 • Södra Skogsägarnas ek. förening
 • Tammerfors stad
 • Telo Konsult
 • Upplands Väsby kommun
 • Uppsala universitet
 • UR
 • UsersAward
 • Voice-Corp AB
 • World internet Institute
 • Vänsterpartiet
 • Värmdö Kommun

Läs mer om: digital delaktighet