FAQ

Vad är spärrade domännamn?

Spärrade domännamn är domännamn som antingen är helt spärrade för registrering eller reserverade för behörig sökande. Totalt finns det 452 stycken spärrade domännamn under .se. Det rör sig till exempel om andra länders namn på svenska, landskoder och exempel- och testdomäner. En lista över samtliga i dag spärrade domännamn finns här: https://www.iis.se/data/barred_domains_list.txt.

Varför har IIS spärrade domännamn?

Spärrlistan upprättades 2003 då det blev möjligt för vem som helst att registrera .se-domännamn. Listan kom till som en försiktighetsåtgärd under en tid när den generella kunskapsnivån om domännamn och internet var lägre än idag. Idag bedömer vi att situationen är en annan. Domännamn har kommit att få en bredare användning och behoven har ändrats.

Generellt vill IIS försöka ha så få spärrade och reserverade domännamn som möjligt och det ska finnas goda skäl till varför de är spärrade eller reserverade, exempelvis svensk lag.

Vilka domännamn omfattas av auktionen?

Spärrade landskoder (enligt ISO 3166-1 alpha 2 code elements) samt reserverade främmande staters namn på svenska, till exempel spanien.se och norge.se. Totalt rör det sig om cirka 350 stycken domännamn. Här kan du se en lista på de domännamn som kommer att auktioneras ut.

Berörda staters ambassader och konsulat har getts möjligheten att i förväg registrera reserverade främmande staters namn på svenska.

Varför anordnar IIS en auktion av domännamn?

Generellt vill IIS försöka ha så få spärrade och reserverade domännamn som möjligt och det ska finnas goda skäl till varför de är spärrade eller reserverade.

2012 beslutade IIS styrelse att ett remissunderlag skulle skickas ut för att inhämta synpunkter angående vilket frisläppningsförfarande IIS bör använda. Flertalet av de som svarade på remissen var positivt inställda till ett frisläppande genom auktion. Under hösten 2013 beslutade därför IIS styrelse att frisläppningen av domännamnen ska ge genom en auktion under 2014.

Remissunderlaget och en sammanställning av remissvaren finns här, http://www.iis.se/om/remisser/ses-remisser.

Är det första gången IIS arrangerar en domänauktion?

Ja. IIS har dock frisläppt reserverade domäner tidigare. 2008 släpptes reserverade geografiska namn och under 2010 de namn som reserverats för Hovets räkning.

Vid båda tillfällena erbjöds det en förtur till dem som namnen reserverats för innan de släpptes. Hovet valde att utnyttja sin förtur och för de geografiska namnen valde vissa kommuner att använda förturen och vissa inte. De geografiska domännamn som blev kvar frisläpptes sedan enligt först-till-kvarn principen. Det innebär att de släpptes samtidigt och gick till den som först registrerade det.

Vilka är de mest attraktiva domännamnen i auktionen?

Det är svårt att veta i förväg, men troligen en del av de domännamn som endast innehåller två bokstäver (landskoderna) som till exempel hr.se och pr.se. Sedan tror vi att domännamn med populära resmål som thailand.se och spanien.se kan intressera flera.

Hur mycket räknar ni med att tjäna på auktionen?

Eftersom det är första gången IIS anordnar en auktion för domännamn, och eftersom de aktuella domännamnen aldrig varit ute på marknaden, är det omöjligt att spekulera i hur mycket domännamnen kommer att säljas för. Men vi tror att det finns ett stort intresse för flera av domänerna.

Vad ska ni göra med pengarna ni får in från auktionen?

Överskottet kommer att oavkortat gå till IIS olika internetutvecklande satsningar. Du kan läsa mer om vilka de är här: http://www.iis.se/vad-vi-gor

Var hålls auktionen?

IIS kommer att samarbeta med Tradera och auktionerna kommer att genomföras på deras auktionsplattform. Tradera är Sveriges största auktionsplats och erbjuder en stabil plattform som klarar den här typen av auktioner.

Varför har ni valt en auktionssajt som utestänger alla som inte talar svenska?

Ungefär 93 procent av de som innehar .se-domäner är från Sverige vilket gör att det känns naturligt att auktionerna också sker på svenska.

Vilka kan vara med i budgivningen?

Både privatpersoner, företag och organisationer kan lägga bud. För att kunna vara med och lägga bud behöver du först (om du inte redan har det) skapa ett konto i Traderas auktionsplattform. Gå till http://www.tradera.com/UserRegistration.mvc/SwedishPrivate (privatperson) eller http://www.tradera.com/UserRegistration.mvc/SwedishCompany (företag) och följ instruktionerna. Registreringsprocessen för företag kan ta upp till 24 timmar.

Om du vinner en budgivning kommer IIS att använda de uppgifter vi får från Tradera när vi registrerar domännamnet. Det är därför viktigt att dessa uppgifter är korrekta.

Kommer auktionerna starta vid samma tidpunkt för samtliga domäner?

Domännamnen kommer att auktioneras ut i omgångar med start 13 oktober. Schemat finns här.

Vad händer med de domäner som ingen lägger bud på överhuvudtaget?

De domännamn som det inte läggs några bud på kommer att frisläppas enligt först-till-kvarn principen i början av 2015.

Är det en öppen budgivning?

Ja, det är en öppen budgivning i det avseendet att de budgivare som är med i en auktion kan se budhistorik (vilket konto som har lagt ett visst bud, belopp och tidpunkt).