Barnbibblan på nätet – för de allra minsta

Barnbibblan är ett av alla de fristående projekt som har finansierats av SE:s internetfond. Det är en internetbaserad bibliotekstjänst för förskolebarn. Initiativet togs av Västra Götalands Regionbibliotek som via internet ville inspirera även de allra minsta barnen till att börja läsa.

Det här är ett reportage om ett projekt som har fått finansiering av internetfonden.

   Ursprunget till Barnbibblan startade redan i december 1996 då Katarina Dorbell påbörjade utvecklingen av Barnens Bibliotek på nätet, en idé som hon själv kläckt. Hon ville ge barnen en plats på nätet där de på olika sätt enkelt kunde bli inspirerade och stimulerade till att börja läsa böcker i tidig ålder. I dag finansieras Barnens Bibliotek av Statens Kulturråd.

   Barnens engagemang viktig draghjälp

   Katarina Dorbell påbörjade projektet i blygsam omfattning genom att publicera ett antal boktips på barnensbibliotek.se. Hon blev efter det relativt omgående kontaktad av barn som ville ha fler boktips men som också eftersökte mer interaktivitet. Med deras hjälp växte webbplatsen fram. Men det som saknades var något för de allra minsta.

   – Det finns så litet utbud av webbplatser med lättillgängliga boktips och sagor för förskolebarn. Jag kände att det inom ramen för Barnens Bibliotek var dags att utveckla något för dem. Här föddes idén om Barnbibblan för barn i förskoleåldern, säger Katarina Dorbell, utvecklingsledare inom Västra Götalands Regionbibliotek.

   internetfonden möjliggjorde Barnbibblan

   Utvecklingen av Barnbibblan var inget som kunde finansieras av Kulturrådet, så Katarina påbörjade jakten på nya finansiärer. Hon stötte då på IIS internetfond.

   – Det var jätteroligt att vi fick bidraget. Utan internetfonden hade vi aldrig haft möjlighet att utveckla Barnbibblan. Tack vare bidraget kunde vi dels publicera vår första gratis saga ”Kattresan”, dels vidareutveckla Barnbibblan, kommenterar Katarina Dorbell.

   Stimulerar läsning i ung ålder

   Barnens Bibliotek, inklusive Barnbibblan, marknadsförs i stor utsträckning via landets bibliotek. Via dem delar man ut cirka 50 000 bokmärken per år med webbplatsens adress på. Man deltar även i mässor, som till exempel Baby & barnmässan i Göteborg, och annonserar i diverse medier som når föräldrar. Man samarbetar även med andra webbplatser för barn samt ser över olika typer av samarbeten, som till exempel länkutbyte med Utbildningsradions sajt för barn.

   – Att vi får pengar för ett internetprojekt som Barnbibblan är av stor vikt för de små barnens utveckling. Den yngsta besökaren vi hittills haft på Barnbibblan var tre år. Det ser vi som en framgång i strävan att stimulera till läsning i tidig ålder, avslutar Katarina.

   Trots att de är nöjda med dagens resultat, finns det alltid mer att göra. Men det handlar om pengar. Barnbibblan kan dock leva vidare, även om den inte vidareutvecklas i någon större utsträckning. Det kommer hela tiden nya förskolebarn och sagor är alltid aktuella.