upprop_digidel

Upprop för digital delaktighet

Den 25 oktober på Folkets Hus är det dags att ställa oss frågan vad vi tillsammans kan göra för att minska den digitala klyftan.

Den här dagen riktar vi in oss på digital kompetens. Vi kommer lyfta områdena; arbetsliv, utbildning, vård & omsorg, vardagsnära sysslor och demokrati & integration. Vi kommer tala om värdet av digitalt nyttjande för individen och för samhället, utbildningsmetodik, organisation, finansiering och en framtida samverkan för ett nationellt kunskapslyft. Alla som kommer till seminariet deltar aktivt och kommer få möjlighet att signa upp sig på ett fortsatt aktivt engagemang! Missa inte det!

Innehåll:

 • Medverkande:
  – Annika Dopping (moderator),
  – Anders Flodström, .SE
  – Fredrik Svensson, Rektorsakademien
  – Johan Ronnestam, konsult & entreprenör
  – Lars Ilshammar, Historiker & journalist
  – Christer Marking, .SE
  – Olle Findahl, WII (lägesrapport)
  – Jonas Arnberg, HUI (rapport)
  – Carola Gunnarson, 1:e vice ordförande SKL
  – Claes Thagemark, Kanslichef E-delegationen (e-förvaltning)
  – Kristina Alexanderson, Webbstjärnan (skola)
  – Gunnar Wass, Arbetsförmedlingen (sysselsättning)
  – Staffan Dahlbeck, Swedbank
  – Henrik Schildt, chef för Vårdprocesscentrum i Östergötland (Vård & omsorg)
  – Oscar Hjertqvist, Sociala medier & vård
  – Mikael von Otter, Almega (tillväxt)
  – Abdulkader Habib, Studierektor Kista Folkhögskola
  – Lillian Källermark, Ordförande Seniornet Sweden
  – Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm
  – Karin Thalén, Förvaltningschef tio100
  – Ann Wiklund, IKT-lyftet
  – Staffan Hagnell, .SE
  – Claes-Olof Olsson, Sambruk
  – Ingrid Lysell Smålänning & Rolf Lysell, Innotiimi
  • Riksdagspartierna
  (fler talare tillkommer)
 • Nya rapporter om värdet kring digital delaktighet.
 • Erfarenheter från fältet – Vad kan vi göra för att förbättra den digitala delaktigheten?
 • Hur ska arbetet kring digitalt delaktighet organiseras och finansieras?
 • Representanter från de politiska partierna i riksdagen utfrågas om sin syn på finansiering av digital delaktighet.
 • Datum: 25 oktober 2010
 • Tid: 09.00 – 17.00. Registrering från kl. 08.30. (förmiddagskaffe och eftermiddagskaffe ingår)
 • Plats: Folkets Hus, Kongresshallen, Barnhusgatan 12-14, Stockholm
 • Kostnad: Ingen
 • Agenda (kommer att uppdateras kontinuerligt)
 • Livesänds: Vi sänder live på .SE:s webbplats förstasida hela dagen. Ni kan också följa oss via Twitter använd #digidel
 • För frågor: Mail: linda.sandberg@iis.se, Twitter: @Copylinda