Så skriver du tydliga avtal

Filippa Murath är jurist och kommer till Goto 10 för att informera om hur du skriver juridiskt hållbara avtal.

Den som påstår något måste kunna styrka det och tydliga avtal är viktiga för att skapa samsyn och motverka oklarheter. Ett skriftligt avtal är inte en tom formalitet. Det skriftliga avtalet är själva affären och den viktigaste delen i avtalsskrivandet är processen fram till avtalet. Då ska de viktiga frågorna ställas, tänkas igenom och förhandlas.

I den här föreläsningen berättar Internetstiftelsens egen expertjurist Filippa Murath vad ett avtal är, hur det uppstår och hur du bör förhålla dig till olika kommersiella avtal. Ett väl genomarbetat avtal är ofta den bästa försäkringen mot oklarheter och risk för framtida tvister. Föreläsningen kommer att fokusera på generella tips, med de viktigaste punkterna som en part bör reflektera över vid avtalstecknande. Passa på och ta med dig dina avtalsfrågor!

Läs mer på goto10.se.