Pågående kundundersökning 2017

Under perioden 18 maj fram till 8 juni pågår vår årliga kundundersökning. Är du en av våra slumpmässigt utvalda innehavare har du mottagit ett e-postmeddelande med en länk till en webb-enkät.

Undersökningen görs via företaget Mistat AB och genomförs bland annat för att utvärdera varför man har valt att registrera en .se-domän, samt hur nöjd man är med den återförsäljare (så kallad registrar) man har valt.

Har du frågor om undersökningen? Kontakta registry@iis.se.