Möte med DNS-referensgruppen

Efter en tids uppehåll är det ett bra tillfälle för ett IRL-möte igen. Torsdag 18 maj kl. 10-14 är ni välkommen i IIS nya lokaler på Hammarby Kaj 10D, 120 32 Stockholm.

Förslag på möjliga teman att diskutera är:

DNS Privacy
Root KSK Rollover
SE KSK Rollover
Aggressive NSEC
DynDNS attack / DDos Defence 

Något ni vill att man tar upp? Någonting vi ska ta upp? Vem vill/kan prata om de teman som vi har föreslagit här?Mejla gärna till ulrich.wisser@iis.se.

Anmäl er gärna på följande länk, så bjuder IIS på lunch. https://stiftelsense.wufoo.com/forms/wy41ru207rlmak/