Fortbildning för lärare i digital kompetens

I sommar genomförs läroplansförändringar med fokus på digital kompetens, digitalt skapande och programmering. För att hjälpa skolan att möta de nya kraven erbjuder Internetstiftelsen en kostnadsfri fortbildning för pedagoger som fått i uppdrag att handleda sina kollegor i arbetet med digital kompetens.

Nästa utbildningstillfälle är en heldagsutbildning i Stockholm 23 augusti. Dagen leds av Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och en av Sveriges främsta experter på hur man kan jobba med digital kompetens i skolan.

Det blir en fullspäckad dag som ger dig en bild av vad digital kompetens innebär – både generellt och i skolan. Med utgångspunkt i vår öppna lärresurs Digitala lektioner fokuserar vi på praktiskt arbete. Du får med dig konkreta verktyg för att kunna stötta dina kollegor i arbetet med de nya läroplansskrivningarna. Dagen är också en utmärkt möjlighet att nätverka med kollegor och utbyta idéer med varandra.

Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på mat och fika under dagen. Eventuella resor och boendekostnader står du som deltagare för. Obs! Ta med egen dator.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som fått i uppdrag av din rektor att leda din skola eller kommuns arbete med digital kompetens. Vi tror att du är IT-pedagog, förstelärare med fokus på digitala verktyg, IKT-lärare eller liknande.

Anmälan

Anmäl dig här

Program (under uppbyggnad)

Förmiddag:

• Digital kompetens – vad är det?
Utgångspunkt är Skolverkets kommentarsmaterial samt skrivningar i läroplanen.

• Varför ska lärare förstå programmering?
Med utgångspunkt i lärarens vardag samt Skolverkets material ”Om programmering” samtalar vi om digitaliseringen framväxt, internet och olika begrepp.

Eftermiddag:

• Workshops kring programmering i matematik och teknik samt digital kompetens (olika spår).
Under eftermiddag tittar vi på vilka resurser som finns och hur du kan arbeta med att stödja dina kollegor i arbetet.

• Hur gör du i vardagen?
Vi sammanfattar dagen och pratar om modellen för Skolverkets moduler på lärportalen.

Praktiska detaljer

Datum: 23 augusti
Plats: Internetstiftelsens kontor, Hammarby Kaj 10D, Stockholm
Tid: 08:30-17:00