Ett miniseminarium om DANE

Presentation av ex-jobb och diskussion kring fortsatt utveckling. Börja det nya året med DANE!

DANE (Using Secure DNS to Associate Certificates with Domain Names) är ett standardiseringsarbete som bedrivs inom IETF. Med DANE kan domännamnsinnehavaren själv utfärda sina SSL-certifikat och gör dem tillgänglig via DNS. För att minska säkerhetsproblemet med att falska tredje parts-certifikat används, innehåller DANE även en funktion för att ange vilken CA som tillåts utfärda certifikat för domänen. På detta miniseminarierum presenteras två ex-jobb som har implementerat DANE-stöd för en webbläsare respektive en e-postkilent.


Agenda

09.00 Inledning

– Presentation av deltagarna

Staffan Hagnell, .SE:s intresse och engagemang för DANE

Jakob Schlyter, Kort intro till DANE

09.40 Mathias Samuelson, presenterar sitt ex-jobb

10.40 Paus

11.00 Pontus Ericson, presenterar sitt ex-jobb

12.00 Lunchdiskussion – Goda idéer för fortsatt arbete.

13.30 Slut