Erfarenhetsutbyte kring identitetsfederationer och elektroniska identiteter - 28 september

Tillit och användbarhet är en förutsättning för att utveckla handel, förvaltning, sociala media och andra e-tjänster på nätet. Att ersätta den idag på internet vanliga identifieringen bestående av användarnamn och lösenord med säkrare och mer lättanvända e-legitimationer ligger i både användarnas, tjänsteleverantörernas och samhällets intresse. Att etablera identitetsfederationer är en lösning som nu börjar spridas och få en allt större betydelse.

En identitetsfederation är en sammanslutning av organisationer som har kommit överens om att lita på varandras elektroniska identiteter för att underlätta användarnas åtkomst och skydda den personliga integriteten vid användning av elektroniska tjänster.

Under denna workshop får deltagarna ta del av praktiska erfarenheter av att utveckla och etablera identitetsfederationer. Målgrupper för workshopen är de organisationer som; driver eller planerar att etablera identitetsfederationer, e-tjänsteleverantörer samt e-identitetsutfärdare.

Agenda

Tid Innehåll
09.00 – Arrangörerna hälsar välkomna
– Presentation av deltagarna
– Introduktion till dagen
The Bridge to Assurance Communities, Governance and Technical Interoperability (Ladda ner presentationen)
Joni Brennan, Executive Director of Kantara Initiative
10.00 SWAMID – Swedish Academic Identity (Ladda ner presentationen)
Leif Johansson, SUNET
10.30 KAFFE
10.55 Federationer och lärresurser – ett utbildningsperspektiv (Ladda ner presentationen)
Mats Östling, SIS, TK 450 (konsult)
11.15 IT-forum, Kommunförbundet Stockholms län (Ladda ner presentationen)
Karin Bengtsson, Chef IT-forum, Kommunförbundet Stockholms län, Stefan Svensson, IT-strateg, Stockholms stad och Björn Söderlund, IT-strateg, Lidingö stad
11.40 Kalmar2 och eduGAIN, internationella samarbeten inom federationsområdet (Ladda ner presentationen)
Valter Nordh, SUNET/GU
12.05 Fallstudie – Apotekens Service AB (Ladda ner presentationen)
Manne Andersson, Apotekens Service AB
12.30 LUNCH
13.30 Svensk e-legitimation, E-legitimationsnämndens pågående arbete (Ladda ner presentationen)
Nils Fjelkegård, E-legitimationsnämnden
14.00 Marknadsundersökning – användarnas och e-tjänsteleverantörernas önskemål (Ladda ner presentationen)
Staffan Hagnell, .SE
Summering – Är det dags att lägga i nästa växel i våra identitetsfederationer? (Ladda ner presentationen)
Thomas Nilsson, Certezza
14.30 KAFFE
15.00 Gemensam diskussion – Identitetsfederationer för vad och vem? (Ladda ner frågor)
Diskussionen leds av Rolf Lysell, Innotiimi AB
– För vilka tjänster och användare?
– Vilka samarbetsmöjligheter finns och hur fortsätter vi arbetet?
(Ladda ner dokumentationen från gruppfrågorna här)
17.00 SLUT