Operation status .se

← Back to overview

Registration system (EPP)

Här visas driftsstatus och statistik avseende åtkomst till registreringssystemet. Registreringssystemet baseras på EPP och är det standardiserade protokoll som IIS tillhandahåller mot sina registrarer.

Selected month:

Availability: 100%
Downtime: 0h 0m 0s
Average response time: 256.996ms