Operation status .nu

← Back to overview

Test registration system

Här visas driftsstatus och statistik avseende åtkomst till det testsystem som IIS tillhandahåller mot sina registrarer.

Selected month:

Availability: 100%
Downtime: 0h 0m 0s
Average response time: 358.55ms