Om din domän är föremål för tvist

På den här sidan hittar du information om vad som händer när någon har ansökt om tvistlösning för en domän som du är innehavare av.

Efter att någon har ansökt om Alternativt tvistlösningsförfarande tar WIPO (som administrerar tvistlösningar för toppdomänen .se) kontakt med dig som är innehavare av domännamnet, både via e-post och brev. Tänk på att ärendet kan avgöras även om du inte svarar på ansökan. Om du anser att du har rätt till domännamnet bör du därför svara och berätta varför.

Hur ska svaret vara utformat?

  • Det finns en Svarsblankett ATF
  • Det viktigaste att tänka på när man fyller i svarsblanketten är att man bemöter samtliga påståenden om ”rättighet med rättsgrund i Sverige, ond tro och berättigat intresse”,
  • samt att man ska ange sin inställning till yrkandena om att domännamnet ska överföras till sökanden eller avregistreras.
  • Du som innehavare har i ditt svar möjlighet att välja om ansökan ska prövas av tre tvistlösare istället för en (i de fall sökanden har valt att ansökan ska prövas av en tvistlösare). Tre tvistlösare sätter sig då in i ärendet och fattar ett gemensamt beslut. Läs mer om kostnader för denna möjlighet här.
  • Här hittar du tips på hur du ska fylla i svarsblanketten.

Observera att ett yrkande om avregistrering av domännamn i praktiken betyder att domännamn (vid framgång) kommer att deaktiveras och därefter avregistreras. När domännamnet avregistrerats blir det på nytt tillgängligt för nyregistrering.

Det är viktigt att observera att ärendet kommer att avgöras oavsett om ansökan om ATF besvaras eller inte. Tänk på att om sökanden valt påskyndat förfarande innebär det, om du inte svarar på ansökan, att beslut fattas av tvistlösaren inom 10 dagar istället för inom 20 dagar.

Regeln om att ansökan kan avgöras även om svar uteblir återfinns i 13 § 2 stycket förfaranderegler Förfaranderegler för ATF.

Vilket språk kommer ATF att avgöras på?

Ansökan om ett alternativt tvistlösningsförfarande kan göras på svenska eller engelska. Beslutet skrivs på det språk som ansökan gjorts. Innehavaren kan själv välja om han eller hon vill svara på ansökan om tvistlösning på svenska eller engelska.

Bestämmelsen om språk finns i 26 § förfaranderegler för ATF.

Svarsblankett

Svarsblankett ATF för att besvara en ATF

Scanna in den undertecknade blanketten och skicka den per e-post till domain.disputes@wipo.int som en PDF.

Mer information om ATF

Läs mer om tvistlösare och kostnader för ATF

Läs alla frågor och svar om ATF

Läs mer om: ATF, domäner