Tvistlösning för .nu-domäner

Ibland uppstår det en tvist om vem som har rätt till ett domännamn. För sådana tvister om .nu-domännamn tillämpas Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy – UDRP, en policy framtagen av ICANN för hantering av tvister kring domännamn.

Till tvistlösning för .se-domäner

Ladda ner IIS UDRP-policy för nu här

Här hittar du IIS UDRP-policy översatt till svenska

UDRP användes för hantering av tvister om .nu-domännamn innan IIS tog över drift och administration av toppdomänen .nu. IIS har valt att fortsätta använda UDRP då detta är en etablerad tvistlösningsmodell. Läs mer om UDRP här.

Handläggning av tvistlösning under UDRP

Om man anser att någon annan har registrerat ett domännamn man själv har rätt till kan man överklaga tilldelningen av domännamnet i efterhand genom att vända sig till en av de organisationer som är godkända av ICANN att handlägga ärenden under UDRP.

Handläggning av tvistlösningsärenden under UDRP hanteras av den av ICANN godkänna tvistlösningsorganisationen samt domännamnsinnehavarens registrar. IIS är inte inblandat i administration eller handläggning av sådana ärenden. Du kan alltid kontakta din registrar om du har frågor.

Det är viktigt att du, innan du inleder ett tvistlösningsärende, själv tar reda på mer om tvistlösningsprocessen. Informationen nedan är inte uttömmande men innehåller tips och rekommendationer.

Gör en ansökan

Först måste du välja vilken tvistlösningsorganisation som ska handlägga ditt ärende, läs mer här. På den valda tvistlösningsorganisationens hemsida får du reda på mer om hur handläggningen av ett ärende går till samt vad processen kostar.

En ansökan om tvistlösning under UDRP görs som huvudregel i enlighet med förfaranderegler framtagna av ICANN, läs mer här.

Här hittar du UDRP:s förfaranderegler översatta till svenska.

Under punkten 3 i dessa förfaranderegler hittar du mer information om hur din ansökan ska utformas.

Observera att den tvistlösningsorganisation som du valt kan ha särskilda regler för handläggning av ärenden som du måste ta del av. Du hittar mer information på den valda tvistlösningsorganisationens hemsida.

Kostnader för tvistlösning under UDRP

Varje tvistlösningsorganisation tillämpar olika prissättning. Läs mer om kostnader för ditt ärende på valda tvistlösningsorganisationens hemsida.

Om din domän är föremål för en tvist

En ansökan om tvistlösning under UDRP görs i enlighet med förfaranderegler framtagna av ICANN, läs mer här. Under punkten 5 i dessa förfaranderegler hittar du mer information om hur ditt svar ska utformas.

Observera att den tvistlösningsorganisation som du valt kan ha särskilda regler för handläggning av ärenden som du måste ta del av. Du hittar mer information på den valda tvistlösningsorganisationens hemsida. Du kan också kontakta din registrar för mer information.

Publicering av beslut

IIS kommer inte bevaka och publicera tvistlösningsbeslut rörande .nu-domäner. Vänligen se respektive tvistlösningsorganisations hemsida för mer information kring publicering av avgjorda ärenden.

Uppdateringar i IIS UDRP-policy för .nu

Inga uppdateringar sedan 2018-07-23.

Läs mer om: .nu-domäner, ATF, domäner