Zonemaster

Tillsammans med Afnic har IIS utvecklat DNS-testverktyget Zonemaster. Ambitionen är att samarbetet ska resultera i att Zonemaster blir en de facto standard för DNS-tester.

Zonemaster är ett program designat för att hjälpa människor att kontrollera, mäta och förhoppningsvis också bättre förstå hur DNS, domain name system, fungerar.

Så funkar det

Zonemaster består av tre huvuddelar: Motorn (all kod som genomför alla tester), kommandoradsinterfacet (CLI) samt webbgränssnittet. När en domän (även kallad zon) skickas till Zonemaster så kommer programmet att undersöka domänens hälsotillstånd genom att gå igenom DNS från roten (.) till TLD:n (toppdomänen, till exempel .NET) och till slut de DNS-servrar som innehåller information om den specificerade domänen (till exempel zonemaster.net). Zonemaster utför även en hel del andra tester och alla dessa är dokumenterade här: Test Requirements document.

Integritet

Eftersom Zonemaster är tillgänglig för alla är det också möjligt för vem som helst att kontrollera din domän och också se testhistoria för din domän. Det finns dock inget sätt att se vem som har gjort ett test eftersom det enda som loggas är tidpunken då testet gjordes.

Internationellt samarbete

Zonemaster är ett samarbetsprojekt mellan IIS (Registry för TLD:erna .se och .nu) och AFNIC (Registry för TLD:n .fr och de mindre TLD:er som tillhör Frankfrike). Mer information: http://zonemaster.se/.

 

English version:

Zonemaster

Together with Afnic, IIS has developed the DNS testing tool Zonemaster. The goal is that the partnership will result in Zonemaster becoming the de facto standard for DNS tests.

Zonemaster is a program designed to help people to control, measure and hopefully better understand how the DNS, domain name system, works.

How it works

Zonemaster consists of three main parts: The motor (the code that performs all tests), command line interface (CLI) and web interface. When a domain (also called zone) is sent to Zonemaster, the program then examines the domain’s state of health through traversing the DNS from the root (.) to the TLD (top level domain, for example .NET) and finally the DNS servers that contain information about the specific domain (for example, zonemaster.net). Zonemaster also performs many other tests and all of these are documented here: Test Requirements document.

Integrity

Because Zonemaster is accessible to everyone, it is also possible for anyone to check your domain and also see the test history for your domain. However, there is no way to see who has run a test since the only thing logged is the date when the test was done.

International cooperation

Zonemaster is the result of a cooperation betweenIIS (Registry for the TLDs .se and .nu) and AFNIC (Registry for the TLD .fr and the smaller TLDs belonging to France). More information: http://zonemaster.se/.

 

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.