Driftinformation

Planerade underhåll 2018

Följande datum utför IIS underhållsarbete på våra tekniska system, vilket innebär att våra system kan vara otillgängliga. Mer detaljerad information om vilka system som påverkas vid varje planerat underhållsarbete delges våra återförsäljare (registrarer) via registrarwebb.

 

Onsdag 26 september klockan 21.00 till 02.00 (CET)
Onsdag 10 oktober klockan 21.00 till 02.00 (CET)
Onsdag 7 november klockan 21.00 till 02.00 (CET)
Onsdag 28 november klockan 21.00 till 02.00 (CET)
Onsdag 12 december klockan 21.00 till 02.00 (CET)