Driftinformation

Planerade underhåll 2017

Följande datum utför IIS underhållsarbete på våra tekniska system, vilket innebär att våra system kan vara otillgängliga. Mer detaljerad information om vilka system som påverkas vid varje planerat underhållsarbete delges våra återförsäljare (registrarer) via registrarwebb.

Onsdagen den 10 januari klockan 21.00-02.00 (CET)

Onsdagen den 24 januari klockan 21.00-02.00 (CET)

Onsdagen den 7 februari klockan 21.00-02.00 (CET)

Onsdagen den 28 februari klockan 21.00-02.00 (CET)

Onsdagen den 7 mars klockan 21.00-02.00 (CET)

Onsdagen den 28 mars klockan 21.00-02.00 (CET)

Onsdagen den 11 april klockan 21.00-02.00 (CET)

Onsdagen den 25 april klockan 21.00-02.00 (CET)

Onsdagen den 16 maj klockan 21.00-02.00 (CET)

Onsdagen den 23 maj klockan 21.00-02.00 (CET)

Onsdagen den 13 juni klockan 21.00-02.00 (CET)

Onsdagen den 11 juli klockan 21.00-02.00 (CET)

Onsdagen den 8 augusti klockan 21.00-02.00 (CET)

Onsdagen den 22 augusti klockan 21.00-02.00 (CET)

Onsdagen den 12 september klockan 21.00-02.00 (CET)

Onsdagen den 26 september klockan 21.00-02.00 (CET)

Onsdagen den 10 oktober klockan 21.00-02.00 (CET)

Onsdagen den 24 oktober klockan 21.00-02.00 (CET)

Onsdagen den 7 november klockan 21.00-02.00 (CET)

Onsdagen den 28 november klockan 21.00-02.00 (CET)

Onsdagen den 12 december klockan 21:00-02.00 (CET)