Driftinformation

Planerade underhåll 2018

Följande datum utför IIS underhållsarbete på våra tekniska system, vilket innebär att våra system kan vara otillgängliga. Mer detaljerad information om vilka system som påverkas vid varje planerat underhållsarbete delges våra återförsäljare (registrarer) via registrarwebb.

 

Fredag 8 juni klockan 17.00 till och med måndag 11 juni klockan 09.00 (CET)