trafficlights

DNSCheck

DNSCheck är en tjänst som verifierar kvaliteten av delegeringar i domännamnssystemet (DNS).

Eftersom i princip alla internettjänster i dag, till exempel webb och e-post, är beroende av DNS-tjänsten är det mycket viktigt att denna fungerar så bra som möjligt. IIS har utvecklat DNSCheck för att du ska kunna testa hur domäner egentligen fungerar i domännamnsystemet, DNS.

I många fall kan tillgänglighetsproblem hos webb och e-post härledas till problem i DNS. Med DNSCheck får man enkelt ett kvitto på hur DNS-tjänsten fungerar. Utöver den ordinarie DNS-tjänsten kontrollerar DNSCheck bland annat även sådant som DNSSEC-signaturer – säkerhetssignerade domännamn – och påträffade IP-adressers giltighet.

Som oberoende upplysningstjänst är DNSCheck resultatet av ett flerårigt utvecklingsarbete finansierat av IIS. Tjänsten är gratis och finns tillgänglig på dnscheck.iis.se.

Läs mer om: DNSCheck