DNSCheck

DNSCheck är en tjänst som verifierar kvaliteten av delegeringar i domännamnssystemet (DNS).

Eftersom i princip alla internettjänster i dag, till exempel webb och e-post, är beroende av DNS-tjänsten är det mycket viktigt att denna fungerar så bra som möjligt. IIS har utvecklat DNSCheck för att du ska kunna testa hur domäner egentligen fungerar i domännamnsystemet, DNS.

Kvitto

I många fall kan tillgänglighetsproblem hos webb och e-post härledas till problem i DNS. Med DNSCheck får man enkelt ett kvitto på hur DNS-tjänsten fungerar. Utöver den ordinarie DNS-tjänsten kontrollerar DNSCheck bland annat även sådant som DNSSEC-signaturer – säkerhetssignerade domännamn – och påträffade IP-adressers giltighet.

Som oberoende upplysningstjänst är DNSCheck resultatet av ett flerårigt utvecklingsarbete finansierat av IIS. Tjänsten är gratis och finns tillgänglig på dnscheck.iis.se.

English version:

DNSCheck

DNSCheck is a service that verifies the quality of delegations in the domain name system (DNS).

Since virtually all internet services today, for example the web and e-mail, are dependent on the DNS service, it is very important that it works as well as possible. IIS has developed DNSCheck so that you may test how domains actually work in the domain name system, DNS.

Confirmation

I many cases, availability problems on the web and e-mail can be derived from a problem in DNS. With DNSCheck, one can easily receive confirmation on how the DNS service is functioning. In addition to the ordinary DNS service, DNSCheck also checks things such as DNSSEC signatures – security signed domain names – and validates IP addresses.

As an independent information service, DNSCheck is the results of many years of development financed by IIS. The service is free and is available at dnscheck.iis.se.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

  • Rolf Selberg 2 april 2015, kl 18.01

    Min leverantör har stängt ner. Kan ni hosta min e-mail, domän comteam.se, som är registrerad hos er?
    Med vänlig hälsning,
    Rolf Selberg

    Svara