Spärrade .se-domäner

Det finns ett antal kategorier av domännamn som spärrats av IIS. Här nedan kan du ladda ner en textfil med samtliga spärrade domäner. Datafilen skapas en gång per dygn.

Kategorier som är spärrade

 • Sifferkombinationer i formatet xxxxxx-xxxx som utgör eller kan komma att utgöra ett personnummer.
  Spärren infördes efter rekommendation från Datainspektionen i syfte att skydda människors personliga integritet.
 • Två bokstäver följt av två bindestreck.
  Syntaxen innehållande två bokstäver följt av två bindestreck är förbehållen internationaliserade domännamn. Spärrat i enlighet med gällande standarder för att undvika att vanliga domännamn uppfattas som IDN-domännamn.
 • Exempel och testdomäner.
 • Huvuddomäner.
  Huvuddomäner, exempelvis länsbokstäver, är spärrade för nyregistrering. Redan registrerade domännamn under en huvuddomän fortsätter att vara registrerade så länge de förnyas.
 • Svensk lag.
  Beteckningar som enligt lagen (1953:711) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar med mera (lagen kallas ibland Röda Korslagen) och lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar med tillhörande förordning (1976:100) får inte fritt användas och därför är de spärrade. Den organisation som innehar rättigheten till namnet kan registrera domännamnet genom att styrka sin rättighet till namnet och verifiera rätten att företräda organisationen, om inte annat anges i aktuell lagstiftning. Om någon annan än innehavaren begär hävning av spärren ska sökanden genom intyg kunna styrka att denne har den berörda organisationens godkännande för detta. Ett villkor är att något annat inte anges i aktuell lagstiftning.

Läs mer om: domäner