Registry lock

Registry lock är en tjänst som erbjuder ett utökat skydd för ditt eller ditt företags domännamn. Syftet med tjänsten är att minimera risken för oönskade ändringar, uppsägningar eller transfers.

Registry lock förhindrar att följande registreringstjänster kan utföras:

  • Uppdateringar för domännamnet (dock kan förnyelse fortfarande göras)
  • Avregistrering av domännamnet på begäran från innehavaren (dock förfaller, deaktiveras och avregistreras domänen om den inte förnyas i tid)
  • Överlåtelse till ny innehavare
  • Byte av registrar

Registry lock är en tilläggstjänst och det är därför inte obligatoriskt för IIS registrarer (återförsäljare) att erbjuda tjänsten. Vänligen kontakta er registrar för information om de tillhandahåller tjänsten.

Information om tjänsten samt villkor

Så skaffar du Registry lock

Registry lock tecknas genom att du som innehavare fyller i en beställningsblankett för din domän. De registrarer som erbjuder Registry lock har blanketten. Om din registrar inte erbjuder Registry lock kan du alltid välja att byta till en annan registrar som erbjuder tjänsten.

Den ifyllda blanketten skickas sedan till din registrar som kontaktar IIS.

Så gör du ändringar när du har Registry lock

När du har Registry lock och önskar utföra en registreringstjänst, till exempel en ompekning kontaktar du din registrar och begär registreringstjänsten. Upplåsning av domänen utförs sedan av IIS på begäran av registraren. När domänen är upplåst kan registraren utföra registreringstjänsten. När det är gjort begär registraren låsning av domänen. En bekräftelse av upplåsningen, samt när domänen återlåses, skickas till dig.

Vad kostar det?

Det är upp till varje registrar som tillhandahåller tjänsten Registry lock att bestämma tjänstens pris.

För ytterligare information gällande priser, beställningsblankett med mera vänligen kontakta er registrar. Ni kan se vilken registrar ni har genom att skriva in ert domännamn här.