IDN för .se

IDN står för Internationalised Domain Names och är domännamn med tecken som ligger utanför domännamnssystemets teckenuppsättning, som endast omfattar tecknen a-z, 0-9 och bindestreck.

(Vill du i stället läsa vad som gäller för IDN-domäner under .nu hittar du information här)

Sedan 2003 är det möjligt att registrera .se-domäner med tecknen å, ä och ö samt é och ü. 2007 tillkom även de tecken som förekommer i de officiella svenska minoritetsspråken: finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, romani och jiddish. Samtidigt blev också skrivtecknen för de övriga nordiska språken möjliga att använda i .se-domäner.

Tillsammans kallas domännamn med något av dessa tecken IDN-domäner (Internationalised Domain Names). Klicka här för en fullständig teckentabell över alla tillåtna tecken.

För närvarande finns det drygt 78 000 IDN-domäner i .se. Precis som med vanliga domännamn sker registrering av internationaliserade domäner genom IIS registrarlista för .se.

Konverteras i DNS

Domännamnssystemet (DNS) tillåter endast skrivtecknen a-z, 0-9 och bindestreck. För att man ändå ska kunna hantera IDN-domäner i DNS måste dessa domännamn kodas om så att de endast innehåller de tillåtna tecknen. Den omkodningen görs automatiskt när du registrerar din IDN-domän hos någon av IIS registrarer.

Kontakter för IDN

Om du har ytterligare frågor angående IDN-domäner, kontakta: IIS kundtjänst på, tel: 08-452 35 00, info@iis.se.

<br class=”spacer_” />
<h4>Frågor och svar om IDN</h4>
Dessa är de vanligaste frågorna till IIS om internationaliserade domännamn (IDN).
<ul>
<li><a href=”#1″>Vad är IDN?</a></li>
<li><a href=”#2″>Vad är nytt? IIS har ju tillhandahållit IDN sedan tidigare?</a></li>
<li><a href=”#3″>Vad är skillnaden mellan IDN-domännamn och “vanliga” domännamn?</a></li>
<li><a href=”#4″>Varför ska jag registrera en IDN-domän?</a></li>
<li><a href=”#5″>Varför satsar IIS på att utöka sin teckenuppsättning?</a></li>
<li><a href=”#6″>Vilka språk och tecken omfattas av IIS utökade teckenuppsättning?</a></li>
<li><a href=”#7″>Vilka webbläsare fungerar med IDN?</a></li>
<li><a href=”#8″>Kan jag använda IDN-tecken i min e-postadress?</a></li>
<li><a href=”#9″>Vilka andra tekniska begränsningar finns för IDN?</a></li>
<li><a href=”#10″>Hur registrerar jag ett domännamn med IDN?</a></li>
<li><a href=”#11″>Vad gör ert konverteringsverktyg för IDN?</a></li>
<li><a href=”#13″>Hur många tecken ingår i den utökade teckenrepertoaren?</a></li>
<li><a href=”#14″>När ska ni ta steget fullt ut och släppa på alla teckenuppsättningar? Varför begränsar ni er till endast ett fåtal tecken?</a></li>
</ul>
<h4 id=”1″>Vad är IDN?</h4>
IDN står för Internationalised Domain Names och refererar till domännamn med tecken som ligger utanför domännamnssystemets teckenuppsättning, som endast omfattar tecknen a-z, 0-9 och bindestreck. För .se-domäner innebär det tecknen å, ä och ö samt é och ü, liksom skrivtecknen för de officiella svenska minoritetsspråken, finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, romani och jiddisch samt skrivtecknen för de övriga nordiska språken.
<h4 id=”2″>Vad är nytt, IIS har ju tillhandahållit IDN sedan tidigare?</h4>
Redan 2003 blev det möjligt att registrera .se-domäner med tecknen å, ä och ö samt é och ü. I september 2007 finns över 70 000 domännamn som innehåller dessa tecken, så kallade IDN-domäner (Internationalised Domain Names).

Frågor och svar om IDN:

Vad är IDN?

IDN står för Internationalised Domain Names och refererar till domännamn med tecken som ligger utanför domännamnssystemets teckenuppsättning, vilken endast omfattar tecknen a-z, 0-9 och bindestreck. För .se-domäner innebär det tecknen å, ä och ö samt é och ü, liksom skrivtecknen för de officiella svenska minoritetsspråken, finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, romani och jiddisch samt skrivtecknen för de övriga nordiska språken. Det innebär att det nu går att använda över 240 olika skrivtecken i .se-domäner.

Vad är skillnaden mellan IDN-domännamn och ”vanliga” domännamn?

Den enda skillnaden för användaren är egentligen vilka tecken som används och hur väl de kan hanteras av webbläsare, tangentbord och andra applikationer.

Rent tekniskt kan domännamnssystemet bara hantera tecknen a-z, 0-9 och bindestreck. Därför används ett system med omkodning för att representera internationaliserade domännamn i domännamnssystemet DNS. Detta sker med ACE (ASCII Compatible Encoding) som använder sig av ett särskilt prefix; xn--, framför omkodade IDN-domännamn.

Varför ska jag registrera en IDN-domän?

Många vill även på internet kunna uttrycka sin identitet eller sitt varumärke på det egna språket. Med möjligheten att registrera domännamn som innehåller skrivtecknen för de svenska minoritetsspråken (finska, samiska, meänkieli, romani och jiddisch) och de övriga nordiska språken blir detta möjligt under .se.

En webbplats med innehåll på ett minoritetsspråk kan kännas enhetligare om även domännamnet skrivs på samma språk.

Varför satsar IIS på att utöka sin teckenuppsättning?

Eftersom .se ska vara det självklara valet på internet för alla med koppling till Sverige, tycker vi det är viktigt att kunna uttrycka sin identitet hos oss också på de officiella minoritetsspråken. Vi räknar inte med massregistrering av domännamn men tycker ändå att vi tar ett viktigt steg för att öka mångfalden på internet.

Vilka språk och tecken omfattas av IIS utökade teckenuppsättning?

Skrivtecknen i de officiella svenska minoritetsspråken (finska, samiska, meänkieli, romani och jiddisch) samt i de övriga nordiska språken stöds.

Med införandet av tecknen för de officiella minoritetsspråken och de nordiska språken tillkommer ytterligare närmare 200 tecken till de nuvarande 42. Först och främst rör det sig om cirka 150 latinska tecken. Dessa ger stöd för samtliga språk som använder sig av det latinska alfabetet, inklusive de nordiska språken och de svenska minoritetsspråken, med undantag för jiddisch som kräver ytterligare omkring 30 tecken. Här hittar du en fullständig teckentabell över samtliga tecken som stöds under .se.

Vilka webbläsare fungerar med IDN?

För att kunna hantera IDN-domännamn (med till exempel å, ä, ö, é eller ü) krävs det att applikationerna anpassas. De senaste versionerna av de vanligaste webbläsarna till exempel Microsoft internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox, Opera och Netscape har IDN-stöd som standard.

Kan jag använda IDN-tecken i min e-postadress?

Det är för tillfället bara ett fåtal program för elektronisk post som har stöd för IDN-domännamn. De flesta e-postprogram hanterar till exempel inte de internationaliserade tecknen. Det går ännu inte att skriva direkt med dessa skrivtecken i till- eller frånfältet i e-postmeddelanden. Däremot kan man använda den ACE-kodade representationen av ett IDN-namn (till exempel xn--smrgs-pra0j.se för smörgås.se) i vanliga e-postapplikationer. Det betyder dock inte att programmen stöder IDN i den delen av adressen som står till vänster om snabel-a (@) i e-postadressen. Det är en funktionalitet som inte finns ännu.

Vilka andra tekniska begränsningar finns för IDN?

Alla programvaror där domännamn används, inte bara webbläsare och e-postprogram, måste uppgraderas för att kunna läsa och omvandla kodningen till begripliga ord. IIS rekommendation är att den som vill registrera en IDN-domän också ska ha ett klassiskt domännamn som komplement, eftersom IDN-standarden är så ny. Det är dessutom fortfarande många internetanvändare som inte har den programvara som behövs för att komma in en IDN-domän, om de ens klarar att skriva in namnet på sitt tangentbord.

Hur registrerar jag ett domännamn hos .SE med de nya tecknen?

Du vänder dig till något av IIS registrarer, som hjälper dig (registrarlista för .se). Tyvärr har alla registrarer ännu inte stöd för IDN. De som har det markeras med ett kryss i ja-rutan i sidan du kommer till om du klickar på registraren.

Hur många tecken ingår i den utökade teckenrepertoaren för .SE?

Den utökade repertoaren innehåller fler än 240 tecken. Först och främst rör det sig om cirka 150 latinska tecken. Dessa ger stöd för samtliga språk som använder sig av det latinska alfabetet, inklusive de nordiska språken och de svenska minoritetsspråken, med undantag för jiddisch som kräver ytterligare omkring 30 tecken. Här hittar du mer information vilka tecken som stöds; teckentabell IDN.

När ska ni ta steget fullt ut och släppa på alla teckenuppsättningar? Varför är det begränsat till endast ett fåtal tecken?

Varje toppdomän väljer de tecken som de finner anledning att stödja ur den större mängd som står till förfogande i Unicode.

IIS lanserade det vi kallar Steg 2 av IDN under andra kvartalet 2007. Det innebär att vi kommer att tillåta registrering av domännamn som innehåller tecken som förekommer i alla enligt svensk lag officiella minoritetsspråk, det vill säga finska, tornedalsfinska (meänkieli), samiska, jiddisch och romani samt våra nordiska grannländers motsvarighet till å, ä och ö.

Fas 3 kommer i princip att innebära att vi också ska kunna hantera de många andra språk som används av stora grupper av befolkningen. Denna fas är dock inte beslutad och tidplanen därmed inte klarlagd.

Det finns en rad goda anledningar till att gå försiktigt fram. Den viktigaste är kanske att när vi väl öppnat för möjligheten att registrera nya tecken så är det i princip omöjligt att backa tillbaka. Ett misstag kan alltså visa sig bli ödesdigert och en dyrköpt erfarenhet.

IIS vill inte heller se en lokal svensk lösning utan har aktivt deltagit i standardiseringsarbetet i syfte att kunna enas om en internationell standard för hantering av nationella tecken i domännamn.

Att använda olika lösningar i olika delar av världen kan i värsta fall komma att orsaka att DNS faller sönder. Det kommer i sin tur att göra adresseringen på internet ineffektiv då problem kommer att uppstå mellan till exempel:

  • Olika applikationer som körs på samma dator
  • Olika operativsystem
  • Olika typer av utrustning (dator, mobiltelefon och andra internetanslutna typer av utrustning) För multinationella företag och organisationer skulle problemen vara uppenbara.

Läs mer om: .se-domäner, IDN