Oseriösa metoder

IIS får dagligen samtal från kunder som har blivit uppringda av olika företag som vill sälja domännamn med vad som uppfattas som tveksamma och oseriösa metoder.

Ofta erbjuds kunderna att registrera ett domännamn som de redan har, fast under en annan toppdomän, och i regel under stark tidspress samt till ett pris som är flerfaldigt högre än vad som annars är brukligt. Ofta får de också höra att det finns någon annan som är intresserad av just detta domännamn och som annars kommer att registrera det.

Som innehavare av ett domännamn kan detta innebära att man blir kontaktad per telefon eller via e-post av något av de företag som använder oseriösa metoder och blir erbjuden att köpa domännamn under de generiska toppdomänerna .com, .net och .org.

Säljaren hävdar att de har en ”annan kund” som är intresserad av domännamnet men att de är skyldiga att först erbjuda dig domännamnet eftersom du har samma domännamn under .se eller .nu.

Registrera .se-domän när du registrerar nytt bolagsnamn

Sedan årsskiftet 2011/2012 har vi uppmärksammat registreringar av .se-domäner, där domännamnen helt överensstämmer med bolagsnamn som registrerats och kungjorts bara några dagar tidigare. Det vi ser nu är ett nytt fenomen där nya bolagsnamn systematiskt registreras kort efter att namnen blivit godkända och publika. Det är därför viktigt att komma ihåg att även registrera domännamn i samband med att nya bolagsnamn registreras. Här har vi samlat tips inför valet av domännamn.

Vi är för närvarande medvetna om följande verksamheter

Det är IIS rekommendation att IIS ackrediterade registrarer, även dennes återförsäljare, inte samarbetar med företag som namnges nedan på denna sida, med hänvisning till IIS registraravtal punkt 2.5. Du hittar registraravtalet här.

Denna rekommendation görs även av registrarsföreningen för IIS-ackrediterade återförsäljare; registrars.se, med hänvisning till föreningens etiska regler.

De företags- och verksamhetsnamn som för närvarande är kända för oss, och som använder sig av oseriösa metoder är:
Fetstilade innebär att verksamheterna är aktiva.

Företag / Verksamhet  Domän / Webbsida
Insolventia AB insolventia.eu

Checklista – Så skyddar du ditt företag mot domänskojare

  • Var på din vakt om du upplever domännamnsäljaren som oseriös. Kolla upp om säljaren är en ackrediterad återförsäljare till IIS.
  • Informera dig om aktuella priser på domännamnsmarknaden.
  • Kartlägg din verksamhets behov av flera domännamn, till exempel för specifika varumärken eller produktnamn.
  • Minska risken för ”fulregistreringar” – köp upp domäner med felstavningar av ditt varumärke.
  • Klargör vilka marknader du riktar dig till och registrera relevanta domäner.
  • Ta del av andras erfarenheter av domänskojare hos IIS, Svensk Handel och Konsumentverket.
  • Om en tvist uppstår – utnyttja IIS allmänna tvistlösningsförfarande (ATF).

Läs mer om handfasta tips mot domänskojeri

I Internetguiden Stoppa domänskojarna, skriven av Anders Nyman, beskrivs oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser. Guiden ger handfasta tips om hur man undgår att luras av de tveksamma aktörerna. Guiden är gratis och kan laddas hem.

Om du blir lurad

Har du väl accepterat innebörden i ett avtal, hur tokigt innehållet än är, har du som är företagare i regel små chanser att undkomma konsekvenserna av uppgörelsen. Om du undertecknat beställningen eller kontraktet är det särskilt svårt att få det hävt.

Telefonskojare brukar dessutom ofta spela in bitar av samtalet där du som kund accepterar avtalet, men de utelämnar alltid den utpressningsliknande hotbild som avtalsförbindelsen föregåtts av. Dessa ljudfiler brukar bedragarna ofta skicka vid betalningsanmodan.

Observera: Trots att skojarna många gånger har ett juridiskt bindande avtal och registreringsuppdrag, så är det mycket vanligt att de fakturerar kunden utan att utföra tjänsten/registrera aktuella domännamn. Du kan själv kontrollera om de fakturerade domännamnen blivit registrerade och/eller blivit registrerade med dig som innehavare. Om inte så rekommenderas du att själv registrera aktuell domän genom partner som du själv väljer.

Om du däremot aldrig har samtyckt till det som du anmodas betala för eller om det inte blivit utfört enligt avtalet, bör du resolut avvisa affären. Privatpersoner åtnjuter ett något starkare skydd och det finns registrarer som erbjuder sina privatkunder en ångerperiod.

Det finns dock några mått och steg som du kan vidta om du blivit lurad, speciellt om det finns skäl att misstänka att det som hänt dig rör sig om bedrägeri, brott mot upphovsrättslagen eller om någon annan straffbar handling föreligger. Det är dock inte olagligt att begära för mycket betalt av sina kunder.

Bestrid fakturan

Om du får en felaktig faktura från en domänskojare kan du bestrida den, det vill säga vägra att betala den. Det gäller dock att du är säker på att du inte har tackat ja till erbjudandet. Tillvägagångssätt och regler skiljer sig en del mellan företagare och privatpersoner så det bästa är att du vänder dig till Svensk Handels (företag) respektive Konsumentverkets (privatpersoner) webbplatser för fullständig information hur du ska gå till väga.

Det finns emellertid några huvudregler att ta fasta på. Ring aldrig upp domänskojaren och försök häva ett avtal eller bestrida en faktura. Det förekommer nämligen att domänskojarna spelar in samtalet och sedan manipulerar inspelningarna. Då kan ett ”nej” bli ett ”ja” och du kommer att ha mycket svårare att få rätt i slutänden. Ord står sedan mot ord, medan bluffmakarna har skaffat sig ”bevis” för att du beställt något från dem. Sköt därför all kommunikation via fax eller brevledes. Skicka kopior av den felaktiga fakturan och inte originalet.

Får du ett krav på fakturan behöver du inte göra något eftersom du redan bestridit fakturan. Skickas ärendet till inkasso måste du dock bestrida fakturan på nytt. Då gör du det direkt till inkassoföretaget som driver ärendet. Polisen har tillsammans med bland annat Kronofogden och Svensk Handel tagit fram ett .pdf-dokument som hjälper dig genom de olika momenten, som du hittar på webbadressen: bestrid.nu.

Tillhör du en bransch- eller yrkeskårsorganisation kan du i vissa fall få juridisk hjälp från den att driva ett ärende avseende bestridande av faktura.

Polisanmäl

Om du får en faktura för en tjänst eller vara som du inte har beställt ska du, efter att ha kontrollerat sakförhållandena, polisanmäla avsändaren för bedrägeri. Ring aldrig upp vederbörande, utan sköt all kommunikation via vanlig post eller fax (se ovan). Sammanställ och arkivera varje dokument som hör till bedrägeriförsöket för att ditt bevisläge ska vara så bra som möjligt vid en eventuell rättegång. Tillhör du en bransch- eller yrkeskårsorganisation kan du i vissa fall få juridisk hjälp från den om din polisanmälan skulle resultera i en rättegång.

Anmäl tveksamma affärsmetoder

Om du blivit utsatt för ett försök till (eller fullbordat) domänskojeri kan du hjälpa andra, och i förlängningen även dig själv, genom att höra av dig till IIS, Svensk Handel (www.svenskhandel.se) Förenade Bolag (www.forenadebolag.se) eller som privatkonsument kan du även vända dig till Konsumentverket (www.konsumentverket.se) och tipsa om företag eller enskilda som använder tveksamma affärsmetoder på domännamnsmarknaden.

Dessutom bör du kontakta din branschorganisation eller intresseförening, om du tillhör någon sådan. Erfarenheter visar nämligen att domänskojeriet uppträder epidemiskt och branschvis. En säsong är privata vårdgivare väldigt utsatta och nästa period står mindre företag inom tillverkningsindustrin i fokus för bluffmakarnas aktiviteter.

Om du råkat ut för tveksamma affärsmetoder när det gäller domännamn får du gärna höra av dig till Peter Forsman på IIS Registry på tel. 08-452 35 66 eller via e-post peter.forsman@iis.se. På så sätt kan IIS uppdatera denna information och vidta andra åtgärder.

Kontroll av felaktiga eller bristfälliga innehavaruppgifter.

Om IIS blir uppmärksammade på eller vid misstanke av att felaktiga innehavaruppgifter förekommer, kontaktas innehavaren med begäran om rättelse enligt IIS registreringsvillkor.
Du hittar mer information här. För tips eller anmälan, kontakta Peter Forsman på IIS Registry enligt kontaktinformationen ovan.

 

Läs mer om: domäner