IDN för .nu

IDN står för Internationalised Domain Names och är domännamn med tecken som ligger utanför domännamnssystemets teckenuppsättning, som endast omfattar tecknen a-z, 0-9 och bindestreck.

(Vill du i stället läsa vad som gäller för IDN-domäner under .se hittar du information här)

Tillsammans kallas domännamn med något av dessa tecken IDN-domäner (Internationalised Domain Names). Klicka här för en fullständig teckentabell över alla tillåtna tecken.

Precis som med vanliga domännamn sker registrering av internationaliserade domäner genom en av våra återförsäljare (registrarer). Här hittar du en lista där du kan söka efter återförsäljare (registrarer) som erbjuder .nu.

Konverteras i DNS

Domännamnssystemet (DNS) tillåter endast skrivtecknen a-z, 0-9 och bindestreck. För att man ändå ska kunna hantera IDN-domäner i DNS måste dessa domännamn kodas om så att de endast innehåller de tillåtna tecknen. Den omkodningen görs automatiskt när du registrerar din IDN-domän hos någon av IIS återförsäljare (registrarer).

Frågor och svar om IDN

Vad är IDN?

IDN står för Internationalised Domain Names och refererar till domännamn med tecken som ligger utanför domännamnssystemets teckenuppsättning, vilken endast omfattar tecknen a-z, 0-9 och bindestreck. För .nu-domäner innebär det tecknen å, ä och ö samt é och ü, liksom vissa skrivtecknen för västeuropeiska språk. Det innebär att det nu går att använda 69 olika skrivtecken i .nu-domäner.

Vad är skillnaden mellan IDN-domännamn och ”vanliga” domännamn?

Den enda skillnaden för användaren är egentligen vilka tecken som används och hur väl de kan hanteras av webbläsare, tangentbord och andra applikationer.

Rent tekniskt kan domännamnssystemet bara hantera tecknen a-z, 0-9 och bindestreck. Därför används ett system med omkodning för att representera internationaliserade domännamn i domännamnssystemet DNS. Detta sker med ACE (ASCII Compatible Encoding) som använder sig av ett särskilt prefix; xn--, framför omkodade IDN-domännamn.

Varför ska jag registrera en IDN-domän?

Många vill även på internet kunna uttrycka sin identitet eller sitt varumärke på det egna språket. Med möjligheten att registrera domännamn som innehåller skrivtecknen för västeuropeiska språken blir detta möjligt under .nu.

En webbplats med innehåll på ett västeuropeiskt språk kan kännas enhetligare om även domännamnet skrivs på samma språk.

Vilka språk och tecken omfattas av .nu:s utökade teckenuppsättning?

Skrivtecknen i en del av de västeuropeiska språken, svenska, samt de övriga nordiska språken stöds.

Med införandet av tecknen för en del av de västeuropeiska, svenska och de nordiska språken tillkommer ytterligare 32 tecken till de nuvarande 37. Här hittar du en fullständig teckentabell över samtliga tecken som stöds för .nu.

Vilka webbläsare fungerar med IDN?

För att kunna hantera IDN-domännamn (med till exempel å, ä, ö, é eller ü) krävs det att applikationerna anpassas. De senaste versionerna av de vanligaste webbläsarna till exempel Microsoft internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox, Opera och Netscape har IDN-stöd som standard.

Kan jag använda IDN-tecken i min e-postadress?

Det är för tillfället bara ett fåtal program för elektronisk post som har stöd för IDN-domännamn. De flesta e-postprogram hanterar till exempel inte de internationaliserade tecknen. Det går ännu inte att skriva direkt med dessa skrivtecken i till- eller frånfältet i e-postmeddelanden. Däremot kan man använda den ACE-kodade representationen av ett IDN-namn (till exempel xn--smrgs-pra0j.se för smörgås.se) i vanliga e-postapplikationer. Det betyder dock inte att programmen stöder IDN i den delen av adressen som står till vänster om snabel-a (@) i e-postadressen. Det är en funktionalitet som inte finns ännu.

Vilka andra tekniska begränsningar finns för IDN?

Alla programvaror där domännamn används, inte bara webbläsare och e-postprogram, måste uppgraderas för att kunna läsa och omvandla kodningen till begripliga ord. Vår rekommendation är att den som vill registrera en IDN-domän också ska ha ett klassiskt domännamn som komplement, eftersom IDN-standarden är så ny. Det är dessutom fortfarande många internetanvändare som inte har den programvara som behövs för att komma in en IDN-domän, om de ens klarar att skriva in namnet på sitt tangentbord.

Hur registrerar jag ett domännamn hos .nu med de nya tecknen?

Du vänder dig till något av IIS återförsäljare (registrarer), som hjälper dig (du hittar dom här). Än så länge har inte alla återförsäljare (registrarer) stöd för IDN. För att ta reda på vilka som har stöd för IDN kan du filtrera listan genom att bocka i ”Erbjuder registrering av IDN-domännamn”

Hur många tecken ingår i den utökade teckenrepertoaren för .nu

Den utökade repertoaren innehåller 69 tecken. Först och främst rör det sig om 32 latinska tecken. Dessa ger stöd för en del av de västeuropeiska språken, svenska samt de andra nordiska språken Här hittar du mer information vilka tecken som stöds; teckentabell IDN.

Kontakter för IDN

Om du har ytterligare frågor angående IDN-domäner, kontakta: IIS kundtjänst, tel: 08-452 35 00, info@iis.se

Läs mer om: .nu-domäner, IDN