Byte av återförsäljare (registrar)

Du kan när som helst byta återförsäljare (registrar) för ditt eller dina .se- eller .nu-domäner. Så här gör du:

1. Vänd dig till din nuvarande återförsäljare (registrar) och be om auktoriseringskoden, det vill säga det lösenord som du ska ge till din nya återförsäljaren (registraren) för att kunna genomföra bytet. Om du inte redan vet vem som är din återförsäljare (registrar) kan du ta reda på det genom att göra en sökning här.

Lösenordet är till för att styrka din identitet för att inte någon annan ska kunna byta återförsäljare (registrar) och ta kontroll över ditt domännamn.

2. Vänd dig till din nya återförsäljaren (registraren) och be dem hjälpa till med bytet. Du kommer att bli ombedd att uppge lösenordet, se ovan.

När bytet är genomfört får du bekräftelse från din nya återförsäljare (registrar).

Observera! Om du har administrativ, teknisk och/eller avikontakt för ditt domännamn kopplas dessa bort från domännamnet när du byter återförsäljare (registrar). Meddela din nya återförsäljare (registrar) vilka eventuella kontakter du vill ha.

Synpunkter på din återförsäljare (registrar)

Din återförsäljare (registrar) ska tillhandahålla en kundtjänstfunktion för dig som domänamnsinnehavare där du kan få hjälp samt ställa frågor om ditt domännamn. Har du synpunkter på din återförsäljare (registrar) kan du kontakta IIS Registry: registry@iis.se.