Studiematerial för certifiering

Certifieringsutbildningen är webbaserad och bygger på självstudier. Kunskapsprovet består av cirka 120 flervalsfrågor inom olika områden som är relaterade till IIS verksamhet och verksamheten som registrar.

Så här går du till väga för att göra provet:

1. Läs först igenom studiematerialet här nedan.

2. När du är redo att göra provet anmäler du dig genom att skicka ett e-postmeddelande till registry@iis.se där du anger ditt namn samt din e-postadress.

3. Efter anmälan får du ett e-postmeddelande med information om hur kunskapsprovet går till samt en länk till provet. Provet är tidsbegränsat till två timmar och klockan startar när du klickar på länken i det meddelande du får.

4. När provet är genomfört får du ett provresultat inom några dagar.

Lycka till!

Läs mer om: registrarer