Ansökningsformulär

Här ansöker du för att bli registrar för toppdomänen .se.

Obligatoriska kontaktuppgifter markeras med *. Obligatoriska kontaktuppgifter för utländska företag inom EU markeras med **. Observera att samtliga frågor i formuläret ska besvaras.

Krav på registrarer
Enligt IIS .se-registraravtal bilaga 1 gäller följande krav för att bli ackrediterad registrar:
Kontaktuppgifter mot kund
Följande information kommer att finnas med i registrarlistan på IIS webbplats:

Namn på er tjänst (om annat namn än det som anges på registreringsbeviset)

E-post för kunder

Telefonnummer för kunder

Faxnummer för kunder

Webbplats

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Läs mer om: registrarer