Bli registrar

IIS arbetar enligt en affärsmodell som kallas för registry-registrar-modell, vilket är en internationellt etablerad standard för toppdomäner. Affärsmodellen innebär i korthet att alla innehavare av .se-domäner är kunder till ackrediterade registrarer i stället för som tidigare till IIS. Sedan september 2013 är IIS även registry för toppdomänen .nu enligt samma modell.

I stort är modellen densamma för toppdomänerna .se och .nu, med vissa skillnader.

För .se-domäner

För .nu-domäner

Läs mer om: registrarer