Inlägg av Staffan Jonson

Staffan Jonson
Staffan Jonson Policyrådgivare på IIS Staffan bidrog, fram till att han slutade jobba hos IIS, med strategiska analyser och råd kring de regelverk som styr IIS verksamhet och ägnade därför mycket tid åt omvärldsbevakning.

Ny fullmaktskonferens i FN för internetstyrning

Idag 20 oktober hålls inledningsceremonin för Internationella Teleunionens (ITU) fullmaktskonferens Plenipotentiary Conference i Busans, Korea. Det är ITU:s högsta besutande organ, som samlas var fjärde år. Cirka 3000 delegater, från 175 länder ska under tre veckor diskutera förslag om internationell styrning av telekom och internet. På agendan star frågor om bredbandsutrullning, ett bredare internationellt samarbete

Läs mer