Youtube blir tonåring

Det har gått 13 år sedan Chad Hurley, Jawed Karim och Steve Chen skapade en enkel tjänst för att dela klipp med vänner och med världen. Idag gratulerar vi Youtube genom att djupdyka i lite statistik från vår undersökning "Svenskarna och internet". Visste du till exempel att bland unga personer under 25 år använder praktiskt taget alla Youtube?

Filmtittandet på internet har ökat kraftigt på senare år. Det har ökat från att ha legat kring 50 procent åren 2011–2014 till över 80 procent 2017. Framförallt har det dagliga tittandet mer än fördubblats på tre år, från 9 procent 2014 till 27 procent 2017.

Ökningen skulle kunna ha att göra med att fler och fler hushåll har fått fast bredband med högre kapacitet såväl som att mobilnäten har blivit utbyggda med en nästan rikstäckande 4G-teknik.

Bland unga personer under 25 år använder praktiskt taget alla Youtube, en stor majoritet av dem dagligen. Även bland tv-kanalernas playtjänster och Netflix ökar tittandet, som man kan utläsa av staplarna ovan.

Att använda digitala verktyg för att uttrycka sig är en del av den nya kurs- och läroplanen för grundskolan, bland annat i svenskämnet. Och av svaren i årets upplaga av Svenskarna och internet att döma kan det finnas en efterfrågan på den kompetensen. Väldigt många ungdomar tittar exempelvis på filmer på Youtube, men bara 11 procent laddar själva upp filmer dit.

Intressant att notera är att elever på mellanstadiet (14 procent) och högstadiet (13 procent) är flitigare producenter på Youtube än vad gymnasieeleverna är (5 procent som skapar och laddar upp egna filmer).

Alla siffror är hämtade från vår undersökning Svenskarna och internet 2017.

Etiketter: Foto: YouTube Socks av Jeffrey Beall (CC BY-SA)

Om bloggaren

Per-Ola Mjömark Kommunikatör Per-Ola jobbade fram till 2018 med kommunikation på IIS och spenderade dagarna med att skriva stringenta ingresser i Wordpress. Han har bakgrund som journalist och webbredaktör, men har även arbetat som pressofficer i Afghanistan och Mali.