Webbstjärnan ska bli lika självklar som Vi i Femman

Som projektledare för Webbstjärnan får jag varje dag ta del av massor med fantastiska webbplatser och kreativa skolarbeten. Men min önskan är att jag skulle få ta del av ännu fler. Jag drömmer om att Webbstjärnan ska bli en lika naturlig del av skolan och skolgången som "Vi i femman". Jag drömmer om att alla elever som går i skolan under sin skoltid ska få möjlighet att delta eftersom elever inom ramen för Webbstjärnan får grundläggande digital kompetens.

I den nya läroplanen Lgr 11 är digital kompetens en av de färdigheter som ska genomsyra alla ämnen.Något som jag verkligen välkomnar!

Skoltävlingen Webbstjärnan är ett stöd för lärare i alla ämnen och från årskurs ett i grundskolan till årskurs tre på gymnasiet i skolans arbete med digital kompetens.

Gratis och reklamfritt

Inom ramen för Webbstjärnan ger vi elever tillgång till det som behövs för att de ska kunna publicera sitt skolarbete på nätet, och det är gratis och reklamfritt.

Våra erfarenheter är att elever som lär sig publicera skolarbete på nätet lär sig mer om internet. De lär sig att presentera information för andra än läraren – föräldrar och andra utanför skolan får en inblick i vad eleverna gör hela dagarna. Skolarbetet får genom Webbstjärnan ett vidare syfte och de elever som deltar i Webbstjärnan lär sig också att bearbeta den information som de vill presentera. Elever lär sig även vilka regler som gäller när man ska sprida andras bilder, texter och filmer. De kommer alltså naturlig in på frågor som rör upphovsrätt och källkritik. Alla dessa frågor är centrala hörnstenar i den digitala kompetensen.

Gör det enkelt att lära av andra

Andra aspekter som elever och lärare lär sig genom att delta i Webbstjärnan är att de får kunskaper om hur olika webbtjänster fungerar, som till exempel vad som spelar roll för en webbplats placering på Google. Eller hur man skapar en enkel animation med hjälp av olika webbtjänster, eller om och hur man publicerar film på YouTube.

Internet som arena för att presentera skolarbete gör det också enkelt och naturligt att lära av andra, och deras goda exempel. Vårt mål är att hjälpa och stödja skolans arbete i att utveckla elevers digitala kompetens.

Det borde vara en självklarhet att alla barn i skolan fick möjligheten att delta i Webbstjärnan, för vi ger elever och lärare möjligheter att utveckla sin digitala kompetens!

Läs mer på vår webb:

Läs mer på andra webbsidor:

Se film:

Följ oss:

Etiketter: , , , , , , , ,

Om bloggaren

Kristina Alexanderson Chef, internet i skolan, IIS Kristina ansvarar för Webbstjärnan, en skoltävling för elever där de under handledning av sina lärare publicerar skolarbete på internet. Kristina är i grunden lärare i svenska och samhällskunskap, men har sedan 2011 ansvarat för Webbstjärnan. Hon är av regeringen utsedd till expert i Digitaliseringskommissionen. Sedan 2013 är Kristina även projektledare för Creative Commons Sverige.