WCIT dag 2

Uppgifterna nedan kommer från Twitterflödet och andra källor, t.ex. ISOC.

Procedur och process: andra källor:
Proceduriellt ska det finnas 5 kommittéer (COM), varav COM 5 är den sakinnehållsligt viktigaste.
Kommittée 5 bryts ner i två arbetsgrupper WG1 & WG2.
WG1: behandlar artiklarna 2,6 & 9
WG 2: behandlar artiklarna 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10

Det finns dessutom två Ad-hoc-arbetsgrupper, där

Ad Hoc 1: träffas 11:00 svensk tid för tolkning av artiklarna 1.5 & 1.6 – Om i vilken utsträckning rekommendationerna är bindande.

 Artiklarna finns i mer överskådligt format här: http://wcit-proposals.info

Artikel 7 – åtskillnad mellan företag och medlemsstater

Sam Dickinson rapporterar att man i artikel 7: suspension of services gör en åtskillnad mellan sektormedlemmar i ITU (dvs. betalande företag) och och stater som medlemmar.

Om regelbunden omförhandling av det internationella telekomreglemente
En initierad källa rapporterar att Ghana föreslagit en omförhandling (review) av ITR så ofta som var åttonde år. Sydafrika och Iran lär ha givit sitt stöd till denna regelbundna omförhandling av reglementet. USA,Sverige och Nederländerna vill inte tidsbestämma ev. omförhandlingar.

Frågan löstes inte. Flyttades till arbetsgrupp 5/1

ROA eller OA
Diskussionen om ITR ska reglera s.k. ROA eller OA (recognized operating agency eller bara operating agency) har beskrivits tidigare i nyhetsbrevet. Definitionen är viktig därför att den är nyckel och avgörande för hur långt eventuell reglering sträcker sig.
Frågan löstes inte, men skickades för fortsatt behandling i informell arbetsgrupp.

Artikel 8 skickades till Ad Hoc-grupp

Läsvärt
Som framgår i nedanstående artikel är artikel 2 definitioner, och artikel 6 prissättning som är mest kontroversiella.
http://news.dot-nxt.com/2012/12/06/wcit-lowdown-its-all-about-afr
ITU:s bild av läsvärt 3 december:  http://www.itu.int/osg/wcit-12/highlights/dec03.html

 

Artikeln har inga etiketter Foto: av ()
Fyll gärna i vår enkät.

Om bloggaren

Staffan Jonson Policyrådgivare på IIS Staffan bidrog, fram till att han slutade jobba hos IIS, med strategiska analyser och råd kring de regelverk som styr IIS verksamhet och ägnade därför mycket tid åt omvärldsbevakning.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln ännu.