Vi erbjuder digital kompetens för elever och pedagoger

Digital kompetens blir allt viktigare i dagens samhälle och törsten efter webbkunskap är stor. Därför lanserade vi under hösten Webbstjärnans kursportal. Där kan du bland annat lära dig programmera scratch eller gå en grundkurs i källkritik.

IIS vill med skoltävlingen Webbstjärnan ge elever och pedagoger incitament att utveckla sin digitala kompetens. I årets tävling deltar såhär långt över 50 000 elever i Webbstjärnan. Och fler lär det bli innan den 28 februari 2015
 då sista dagen för att anmäla sitt lag infaller.

Arbetet med att utveckla elevernas digitala kompetens kan handla om allt från att skapa en klassblogg tillsammans med elever i grundskolans första årskurs till att elever skapar webbtidningar och publicerar reportage kring hur flyktingpolitiken fungerar. Väldigt många infallsvinklar på skolarbete ryms inom ramen för Webbstjärnan.

I dagarna sitter vi på Webbstjärnan dessutom och förbereder vårt spår på Internetdagarna, den 24 november kör vi en heldag om barn och ungas digitala kompetens. Vi kommer bland annat att beröra forskningen och skolans roll för att stärka elevernas digitala kompetens.

Ny kursportal

En viktig del av Webbstjärnan har ända sedan vi startade varit våra utbildningar. Sedan 2009 har vi arrangerat en rad olika workshops i webbpublicering för pedagoger.

Eftersom intresset för att lära sig mer har varit så stort lanserade vi i höstas en kursportal med webbutbildningar. I vår kursportal finns det möjlighet för pedagoger och alla andra intresserade att gå kurser i allt från hur du skapar en webbplats i WordPress till hur du blir mer medveten i din användning av källor. Alla de som genomför en webbkurs genom Webbstjärnans kursportal får en digital badge och ett kursintyg som bevis för sina kunskaper.

En succé

När vi lanserade vår kursportal hade vi som mål att under hösten få minst 300 aktiva deltagare. Häromdagen sammanställde vi antalet kursdeltagare, det visade sig att det är över 1200 som antingen går eller har genomfört en eller flera av våra webbkurser. Av dessa är det är över 500 som redan har fått en digital badge och ett intyg som bevis för sina kunskaper i webb, Creative Commons eller källkritik.

Nöjda deltagare

Våra deltagare har varit mycket positiva. Om grundkursen i källkritiskt tänkande har en deltagare sagt: ”Den var fyllig och riktigt bra. Den var inte överdrivet enkel, samtidigt som den inte heller var hopplöst svår. Det var helt enkelt väl genomtänkt.”

Om kursen Programmera Scratch tillsammans med dina elever, där vår webbansvarige Måns Jonasson och Karin Nygårds vägleder deltagarna i hur man kan arbeta med programmering tillsammans med eleverna, säger en annan deltagare: ”Fantastiskt bra filmer med inspirerande och kunniga personer!”

Gå en kurs du också!

Utvärderingarna berättar för oss att våra webbkurser gör skillnad. Kanske känner du en pedagog som vill gå en kurs för att lära sig programmera scratch tillsammans med sina elever? Eller kanske behöver du själv bättra på dina kunskaper i webb, Creative Commons eller källkritik? Vår kursportal är öppen för alla. Kurserna är gratis och fungerar i både dator, mobil och surfplatta.

Välkommen att webbkursa med Webbstjärnan!

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , Foto: Webbstjärnan besöker sångsvanarna.se av Webbstjärnan .SE (CC BY 2.0)

Om bloggaren

Kristina Alexanderson Chef, internet i skolan, IIS Kristina ansvarar för Webbstjärnan, en skoltävling för elever där de under handledning av sina lärare publicerar skolarbete på internet. Kristina är i grunden lärare i svenska och samhällskunskap, men har sedan 2011 ansvarat för Webbstjärnan. Hon är av regeringen utsedd till expert i Digitaliseringskommissionen. Sedan 2013 är Kristina även projektledare för Creative Commons Sverige.