Var med och utveckla framtidens öppna lärresurser

Internetfonden öppnar i dag i samarbete med Webbstjärnan en fokusutlysning som ger lärare och pedagoger i grund- och gymnasieskolan möjligheten att söka stipendier för att utveckla öppna lärresurser. Vi vill öppna klassrummen och visa vilka kreativa och innovativa lärare vi har i Sverige!

Öppna digitala lärresurser (Open Educational Resources, OER) är resurser som finns tillgängliga på internet och som kan användas fritt och i många fall också bearbetas fritt. Det är alltså fritt tillgängliga, öppet formaterade och öppet licensierade dokument och media som är användbara för undervisning, lärande, utbildning, utvärdering och forskning. Internationellt är OER en stark rörelse,  ett bra exempel är OER Commons med mer än 44.000 lärresurser. Den har dock än så länge haft svårt att få fart i Sverige, låt oss ändra på det!

För att stimulera det svenska intresset och stödja skolutvecklingen så har vi på .SE bestämt oss för att erbjuda lärare ekonomiskt stöd för att ta fram lärresurser för grund- och gymnasieskolan.

Att utveckla nytt material eller bygga vidare på befintligt är inte något nytt för skolan. I alla tider har lärare varit kreativa med eget material eller inköpt. Allt för att stimulera barns lärande. Det vi vill fokusera på är användningen av internets resurser och att materialet görs fritt tillgängligt för alla. Genom två ansökningsomgångar under två år kommer vi ge stöd till 50 lärresurser. Målsättningen är att öka användandet och skapandet av fria lärresurser i lärares undervisning och elevers inlärning i skolorna.

Så sätt nu igång och fundera på vad du skulle vilja göra! Vi välkomnar ansökningar inom alla ämnesområden och hoppas på många roliga idéer! Information om utlysningen och ansökningsmall hittar ni på Internetfondens webbplats. Sista ansökningsdag är den 11 september.

Internetfonden har sedan tidigare stött ett antal projekt inom området OER. Vi stödjer till exempel projektet OER Sverige.

Det finns många intressanta skolprojekt som tidigare har fått stöd av oss, de senaste är:

Läs mer på våra webbar:

Etiketter: , , , , , , , Foto: Children at school av Lucélia Ribeiro (CC BY-SA 2.0)

Om bloggaren

Pernilla Rydmark Projektledare, Internetfonden på IIS Pernilla ansvarade fram till våren 2016 för Internetfonden, som varje år delar ut flera miljoner till olika projekt som utvecklar internet.